הסיפור שלנו, הסיפור שלכם

עמוד:10

ראשית פעילותנו בנושא הייתה מחקר כמותי ( ראו בנספח לספר , ( בשנים . 2000-1999 מטרתו הייתה לחשוף את דרכי החשיבה החשובות שמפעילים מורי מורים במכללות לחינוך המלמדים מדעים , בהשוואה למורי מורים המלמדים ספרות . נוכח הממצאים , המשכנו במחקר ומטרתנו הייתה לבחון את תהליכי שינוי העמדות שעברו המורים ביחס לחשיבה בדיסציפלינה . במהלך המחקר למדנו על קיום תהליכי שינוי כתפיסת מורי המורים את המושג "חשיבה טובה" בקשר ל"מדעים" ול"ספרות" ולהוראת מדעים וספרות ( אלקד-להמן וגרינספלד , ; 2002 גרינספלד ואלקד-להמן , . ( 2002 עם זאת , הממצאים עוררו את סקרנותנו באשר לעומק השינויים , למגמתם ולגורמים שחוללו אותם . כדי להעמיק את הבנתנו בתהליכי השינוי בחשיבה שעברו מורי המורים שהשתתפו במחקר , ערכנו בשנים 2003-2002 מחקר נוסף . כשהתחלנו לשוחח על אפשרויות שונות לעריכת המחקר , מצאנו את עצמנו מספרות זו לזו את סיפור חיינו המקצועיים . חשנו שתינו - כל אחת הן כמספרת והן כמאזינה - את ההנאה לספר סיפור ולהאזין לו ואת האמפתיה שמעורר הסיפור . חשבנו כי יש לסיפור עוצמה ויכולת לשקף תהליכי שינוי בדרך ייחודית ולייצג את הידע שגיבשנו לעצמנו . ( Lyotard , 1988 ) הסיפורים שסיפרנו זו לזו כללו באופן לא-מפתיע את הרכיבים השגרתיים שיש בכל סיפור - רצף של אירועים שמעורבות בו הדמות המספרת ודמויות נוספות , קונפליקטים חיצוניים ופנימיים , הסתבכויות ופתרונות אשר חוללו תהליכי שינוי . אולם גילינו דבר מה שכן הפתיע אותנו : הסיפורים שסיפרנו אפשרו לנו , כמספרות , לעתים תוך כדי מהלך ההיגד עצמו , חשיפה של תוכנות שלא עמדנו עליהן קודם לכן , כאשר חווינו את ההתרחשויות עצמן או כאשר הרהרנו על אודותיהן . למספרת הסיפור כמו למאזינה לו - הסיטואציה של השותפות לסיפורים אפשרה הבנה של ההכללות הטמונות בהם , למרות הממד האישי של הסיפור . כך הבנו כאיזו מידה ובאיזו עוצמה סיפור , כפי שטען אריסטו ( מהדורת ( 1964 הוא פילוסופי מן ההיסטוריה : למרות הפרטים שבו , מאפשר הסיפור לשומע אותו או לקורא בו הבנה שתוקפה הוא מעבר למקרה הפרטי של המספר כאדם . פנייתנו למתודולוגיה המסתייעת בסיפורי חיים של מורי מורים נבעה במישרין מהתנסות זו , ובדיעבד מצאנו בתאוריה מידע עשיר על אודות סיפורי חיים של מורים ככלי חשוב במחקר על אודות התפתחותם המקצועית . ( Goodson & Sikes , 2001 ) את עוצמת חוויית ההיגד וחשיפת התוכנות תוך כדי הסיפור , חווינו שוב ושוב , עם כל אחד מהמרואיינים שלנו . הקשבתנו

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר