מבוא

עמוד:9

הסיפור שלנו , הסיפור שלבם בספר שלפניכם אנו מתארות את התחקותנו אחרי תהליכי שינוי שעברו מורי מורים המלמדים מדעים או ספרות במכללות להכשרת מורים כישראל . תהליך השינוי תבע מהם משאבי זמן ונפש מרובים , נכונות ללמידה , חשיבה , אמונה בדרך שבה הם הולכים ולעתים גם אומץ . הליכה בדרכים ובשבילים השונים שבהם בחרו - הובילה אותם ליעדים אשר איאפשר היה לשערם מראש . אנו חוקרות העוסקות בהוראה ובהכשרת מורים : חוה מלמדת מדעים ב'מכללה ירושלים' וב'מכללת בית רבקה . ' אילנה מלמדת ספרות וספרות ילדים ב'מכללה ע"ש לוינסקי . ' לעיסוק בהכשרת מורים הגענו לאחר הוראה - במשך שנים - בחטיבות השונות של בית הספר . לימדנו בשתי המסגרות במקביל , בבית ספר ובמכללה , ובמהלך השנים סיימנו שתינו לימודים לתואר שלישי . בהיותנו נשים , אימהות , מורות וסטודנטיות חווינו מהלך חיים של התפתחות והשתנות בכל אחד מתחומי חיינו . הכרנו זו את זו כתכנית "עמיתי חשיבה" ב'מכון ברנקו וייס , ' שעוצבה כמסגרת לימודים ייחודית למורי מכללות להכשרת מורים . למרות ההבדלים בינינו , בתרבות , באורח החיים ובתחומי העיסוק , אנו עוסקות יחד בלמידה ובחקר של תהליכי חשיבה , בכלל , וחשיבה בדיסציפלינות שלנו , בפרט , זה שמונה שנים . מצאנו כי השאלה באיזו מידה מושפעת חשיבתנו מן הדיסציפלינה שאנו עוסקות בה - משותפת לשתינו . שאלה זו הייתה נקודת מוצא לעיסוק בסדרת מחקרים שערכנו יחדיו . ביקשנו לבדוק כיצד עולמן של הדיסציפלינות השונות מעצב תפיסות המתייחסות לחשיבה וכן עמדות של עמיתנו במוסדות להכשרת מורים כלפי חשיבה בדיסציפלינה , שכל אחת מאיתנו עוסקת בה . נובוא רק ארור כך י 7 ץ . ג . ן את ההשתנות ( גורי , , 2004 עמ' ( 316

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר