תוכן העניינים

עמוד:8

רשימת לוחות לוח ... נתוני רקע על אודות המרואיינים 22 לוח : 2 מושגים הקשורים לשינוי ולשינוי תפיסתי - סקירת ספרות במבט דיאכרוני 170 לוח .-3 תמות מרכזיות בסיפורי מורי המורים למדעים , בהתייחס להתפתחותם המקצועית 244 לוח ? A תמות מרכזיות בסיפורי מורי המורים לספרות , בהתייחס להתפתחותם המקצועית 246 לוח : 5 נתוני רקע על אודות המורים המשתתפים במחקר - ותק בהוראה ותואר אקדמי 268 לוח : 6 נתוני רקע על אודות המורים המשתתפים במחקר - ותק בהוראה ועיסוק נוסף 268 רשימת תרשימים תרשים ... חידת חיבור 9 הנקודות 158 תרשים : 2 פתרון חידת חיבור 9 הנקודות 158 תרשים : 3 השינוי התפיסתי לפי פוזנר 160 תרשים . 4 מודל קוגניטיבי לארגון מחדש של ידע 165 ( Dole & Sinatra , 1998 ) תרשים : 5 המודל הקוגניטיבי-ריגושי של שינוי תפיסתי ( על פי 167 ( Gregoire , 2003 תרשים : 6 הרחבת עולמו המקצועי של רוני 201 תרשים .... תהליך ההתפתחות , כפי שציירה מיכל 205 תרשים : 8 ניתוח לפי תיאור התהליך הלשוני ( יאקובסון , 229 ( 1986 תרשים . 9 תהליך ההתפתחות , כפי שרות ציירה אותו 242 תרשים : 10 מודל לתיאור תהליך דינמי של התפתחות מקצועית 257

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר