תוכן העניינים

עמוד:7

מורי מורים לספרות : שני סיפורי חיים לנוכח התאוריה על שינוי תפיסתי 217 הסיפור של ........ "מחוקר למורה" 218 עידו והשינוי התפיסתי 223 סוזאן - התפתחות ! שינוי ? מהפכה ? 226 סוזאן ושינוי תפיסתי 230 התפתחות מקצועית ושינוי תפיסתי בקרב מורי מורים לספרות 233 מאפלטון ואריסטו לסארטר ולדרידה 234 התפתחות מקצועית כקיום 241 ספרות והוראת ספרות 243 קטגוריות תמטיות כסיפורי מורי מורים למדעים ומורי מורים לספרות 243 לסיום הפרק 248 0 רק רביעי : איתקה העניקה לך מםע י 0 ה 249 מתוך הדיאלוג עם הסיפורים : הצעה למודל דינמי של התפתחות מקצועית 250 הקול של חוה : ץהיו עיניך ראות את מוריך" ( ישעיהו ל , כ 259 ( ' הקול של אילנה : מסע בין מראות וקולות 262 לסיום : "והדרך עודנה נפקחת 266 נספח : המחקר הכמותי ( 2000-1999 ) כנקודת המוצא לספר 269 .......................... Pdf 267 niion שלוות ונושאים 298 314 Abstract

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר