תוכן העניינים

עמוד:6

מסע בין טקסטים : דיאלוג ואינטרטקסטואליות 137 לסיום : המספר , המאזין 154 פרק שני : שינוי , שינוי רופיםתי והתפתחות מקצועית בזיקה לחשיבה של מורי מורים 155 שינוי 155 שינוי תפיסתי 159 ( conceptual change ) שינוי תפיסתי בפסיכולוגיה קוגניטיבית ובהוראת המדעים 159 ההקשר והשינוי התפיסתי 162 שינוי תפיסתי בפסיכולוגיה חברתית ובפסיכולוגיה ארגונית 163 מגמות נוספות בשינוי תפיסתי 168 שינוי והוראה 172 שינוי תפיסות במדעים 172 שינוי תפיסות והוראת מקצועות מדעיים 173 שינוי תפיסות בספרות 176 שינוי תפיסות והוראת ספרות 177 שינוי כחלק ממהלך התפתחות מקצועית 180 ( professional development ) התפתחות מקצועית של מורים ושל מורים באקדמיה 180 מחקרים על התפתחותם המקצועית של מורי מורים 186 סיפורי מורים , התפתחות מקצועית ושינוי תפיסתי 187 פרק שלישי : בעקבות סיפורי מורי מורים - גישה פרשנית 192 תמונות וזכוכית מגדלת 192 מורי מורים למדעים : שני סיפורי חיים לנוכח התאוריה על התפתחות מקצועית 192 רוני - סיפור של התפתחות 193 רוני - הרחבה של מעגלי הידע 200 מיכל - סיפור של צמיחה 202 מיכל - הרחבה מבוטניקה לחינוך 208 התפתחות מקצועית של מורי מורים למדעים : הרחבת עולמות הידע 213 תהליכי שינוי בידע של מורי מורים 213 מבט רחב על ידע של מורי מורים למדעים 215

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר