בשבילים, בדרכים, בצמתים סיפורים על תהליכי התפתחות מקצועית ועל שינוי תפיסתי