פרק 1 על תפקידי ההערכה בתהליך הכשרת מורים

עמוד:13

בפני הסטודנטים תהליכי הערכה איכותיים , מבוקרים ונכונים במהלך תהליכי ההוראה ( פרנקל , 1995 א , 1995 ב , 1996 א , 1996 ב ; . ( 1997 ; Stiggins & Conklin , 1992 Hammond & Snyder , 2000 ; Shulman , 1986 , 2000 ; Stiggins , Darling- בעשור האחרון קיימת בארץ התעניינות הולכת וגוברת בתפקידי הערכה , הניכרת בדיון הציבורי בנושא יעילותה של מערכת החינוך . שינויים בהעדפותיהם של מעצבי החינוך בארץ משפיעים על תהליכי ההערכה , ואלה נעים כמטוטלת לכיוונים מנוגדים : משימוש במבחני הערכה ארציים - ה"משוב הארצי למערכות חינוך , " וה"מיצ"ב - מדדי יעילות וצמיחה בית ספרית , " שהם תהליכים של מרכוז ארצי בדמותם של הסטנדרטים הארציים ; ועד לשלילתם של המבחנים הארציים , הנותנים ביטוי לריכוזיות ולאחידות של המערכת , ולהדגשת הנזק הנגרם לפרט עקב המבחנים הארציים הללו . הגישה השוללת את המבחנים הארציים מעדיפה "חלופות בהערכה , " כלומר דרכי הערכה בעלות אופי איכותי אישי . ( Herman , Aschbacher & Winters , 1992 ) העדפה זו היא פועל יוצא מאימוץ הגישה הקונסטרוקטיביסטית , המתייחסת למרכיבים רב-ממדיים אינדיווידואליים של אישיות התלמיד . במהלך שינויים ורפורמות חינוכיות מתעצם הצורך להכשיר מורים המסוגלים להבין נתונים ולאסוף בעצמם נתוני הערכה , לנתחם ולהציגם כחלק מן הדיאלוג שלהם עם קהילתם המקצועית . לכן , כפי שנאמר קודם , אחד התפקידים החשובים של מסגרת הכשרת המורים הוא לשמש מודל טוב , כלומר מסגרת שתיתן ללומדים בה הזדמנויות מגוונות להיות מוערכים בצורה הוגנת בשיטות מהקדמות ומקצועיות . כמו כן , תפקיד מסגרה הכשרת המורים הוא ליצור הזדמנויות של מפגשים עם אנשים החושבים על תהליכי ההערכה שהם מפעילים , כדי שאותם מעריכים יחלקו את התלבטויותיהם ואת מסקנותיהם עם הסטודנטים . מן הראוי להדגיש כי חשוב לתת לתהליכי ההערכה במוסד את המקום הראוי להם לא רק כאמצעי להערכת הישגים במקצוע הנלמד או כמשוב על התנסות בהוראה . חשוב ביותר ליצור מסגרות לחשיבה על הערכה , ולטפח בסטודנטים ובמורים המכשירים אותם להוראה ראייה רחבה של תפקידי ההערכה . מדובר בתפיסה רחבה של הערכה כמסגרת שמנקזת את מכלול התהליך החינוכי הנעשה על ידי פרטים - מורים , מדריכים וסטודנטים - ועל ידי מערכות וארגונים חינוכיים בכלל -

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר