פרק 1 על תפקידי ההערכה בתהליך הכשרת מורים

עמוד:12

כמורים האחראים על תהליך הלמידה וההערכה של התלמידים בכיתה . בניסיון לברר את תפקירי ההערכה חשוב להתייחס לתפקיד ההערכה כחלק מהתהליך של גיבוש הדימוי המקצועי שלהם . כמו כן , יש להתייחס לתפקיד שיש להערכה בטיפוח מודעות למחויבות אתית . יש להתייחס להשפעה ולאחריות שיש לסטודנטים כלפי תלמידיהם , ולשאוף לכך שהסטודנטים יבינו את ההיבטים האתיים של פעולותיהם , העשויות להשפיע בעתיד , בהיותם מורים , על תלמידיהם Campbell &) . ( Hammond , 1990 1981 ; Herman , Klein & Abedi , 2000 ; Millman & Darling- Thiessen , 2001 ; Cochran-Smith , 1999 , 2001 ; Guba & Lincoln , בתהליך הכשרת המורים מתקיימת דואליות מתמדת המבליטה את הבעייתיות שבפעולות ההערכה . הסטודנטים המכשירים את עצמם למקצוע ההוראה היו והנם מושאים של תהליכי הערכה , והם מביאים אתם את ההיסטוריה הפרטית של חוויות אישיות שחוו כתלמידים בבית ספר . ניסיון זה ישמש כמרכיב משמעותי של הידע שעתיד לשמש אותם כמעריכים בעתיד . התרשמויות מאירועים מגוונים שבהם היו הם המוערכים ישמשו כבסיס אישי , אינטימי ומשמעותי ביותר עבורם בבואם להגדיר את תפקידם כמורים העוסקים בהערכה . ( Smith , 1999 Cochran- ) גישות קונסטרוקטיביסטיות ( 1983 Argyris & Schon , 1974 ; Schon , ) על התפתחות החשיבה של מורים מעידות על ההשפעה הרבה שיש לחוויות אישיות על אופן תפקודו של המורה בעתיד . חשוב לזכור , שחלק מן החוויות האישיות נושאות עמן משקעים רבי שנים של תחושות אי צדק שנגרמו עקב פעולות הערכה . ניסיון זה עיצב את אמונותיהם , את תפיסותיהם ואת עמדותיהם של המורים לגבי משמעות ההערכה ולגבי כוחה וההשפעה הרבה שיש לה על התפתחות תלמידים ( פרנקל , 1995 א . ( מכאן , שתפקיד המוסד להכשרת מורים הוא גם לתת לסטודנטים הזדמנות לחוויה מתקנת , ולא רק להקנות להם ידע ולפתח אצלם מיומנויות מקצועיות . כאשר מסייעים למורים לעתיד לעצב את דמותם כאנשי מקצוע , חשוב לגעת בחוויות העבר האישיות שלהם , לנתח חוויות אלו ולהופכן למנוף לפיתוח מודעות לאתגרים ולקשיים העומדים בפני המעריך . כדי להציע חוויה מתקנת צריך המוסד להכשרת מורים להדגים

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר