פרק 1 על תפקידי ההערכה בתהליך הכשרת מורים

עמוד:11

על ההישגים , על יחסים אישיים ועל איכות המערכת . ניתן כיום לומר שבתהליכי ההערכה מתעלים את כל הידע המקצועי של המורים ושל מורי המורים למצבים ממשיים של קבלת החלטות ( פרנקל , 1995 א , 1996 ב . ( רבים מסכימים על כך שתהליכים מגוונים של הערכה מחזקים את הממד הפרופסיונלי של העשייה החינוכית ( זילברשטיין , . ( 1998 , 1994 עניין זה חשוב במיוחד בתהליכים כמו : הערכת הסטודנטים כמורים מתחילים בתקופת הסטאז ; ' מיון סטודנטים על פי התאמתם לכישורים ולמאפיינים של מקצוע ההוראה בכניסה למכללה ובמהלך הלימודים בה ; הערכת תכניות לימוד לשם התאמתן לתהליך ההכשרה ולהערכת יכולת הסטודנטים לתת משוב לעמיתים ולעצמם . ( Stiggins , 1997 ) אילו ת 9 קידים מיוחדים יש להערכה בתהליך ההכשרה של המורים לעתיד ? איזה ידע נחוץ כדי להתמודד בתבונה עם האחריות הרבה הניתנת בידי אנשים צעירים בתפקידם כמעריכים של תלמידים בכיתה ? כיצד משפרים את מיומנויותיהם כמעריכים וכמפתחי כלים להערכה של תלמידיהם ? כיצד ילמדו להבין משמעויות של נתונים מערכתיים לגבי הישגים שמוצגים לפניהם , ובעיקר , כיצד נפתח בהם את המודעות לחשיבות ממד מקצועי זה ולצורך להמשיך להשתפר בו ולפתחו לאורך כל חייהם המקצועיים ? גישות מתקדמות בהכשרת מורים קוראות לתת משקל רב יותר להערכה . גישות אלו קוראות להרחיב את התכניות המכשירות את הסטודנטים להוראה לתפקידם כמעריכים כך שהם יוכשרו למגוון של תפקידים הקשורים למיומנויות של הערכה rno ? o . ( Stiggins & Conklin , 1992 stiggins , 1988 , 2002 ;) התכניות תהיה לאפשר לסטודנטים להתנסות בהערכת הישגי תלמידים , בהערכת תכניות לימודים ותהליכי תכנון לימודים , בהערכת פרויקטים חינוכיים , בהערכת סביבות לימוד ובהערכת חומרי למידה . בעיקר ישמשו תכניות אלו כדי לפתח אצל הסטודנטים את המודעות ואת הצורך להעריך את איכות ההוראה של עצמם . ( Schon , 1983 ) להערכה במסגרת הכשרת מורים יש גם כמה מרכיבים נוספים ותפקידים מיוחדים הקשורים בעיקר להתנסות של הסטודנטים בהוראה בתקופת "העבודה המעשית . " מסגרת זו מחייבת התייחסות לתפקודם

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר