פרק 1 על תפקידי ההערכה בתהליך הכשרת מורים

עמוד:9

9 רק 1 על ת 9 קידי ההערכה בתהליך הכשרת מורים 0 נינה סרנקל מבוא אילו תפקידים מיוחדים יש להערכה בתהליך ההכשרה של המורים לעתיד ? מהם הקשרים הקיימים בין תפקידי ההערכה השונים במהלך ההכשרה ? כיצד ניתן להגדירם , למפותם ולהעריך את איכותם ? אילו הם הנושאים העיקריים שבהם יעסוק פרק זה . הערכה היא אחד המושגים המרכזיים המשפיעים על החיים בבית הספר . היא בבחינת מרכיב דומיננטי במשולש הוראה-למידה-הערכה , המייצג את מרב הפעולות המתקיימות במסגרות החינוכיות ( לוי , . ( Bloom , Hastings & Madaus , 1970 ; 1996 , 1974 להערכה בחינוך יש מגוון מטרות ותפקידים . היא מתפקדת כאמצעי להערכת הישגים ולמיון תלמידים ; היא משמשת כמשוב מעצב המסייע להכוונת הלמידה של תלמידים ; והיא משמשת כלי לניתוב תכנון הלימודים של המורה ולשיפור איכות ההוראה שלו . ( 1990 Millman & Darling-Hammond , ) הבחנה בין מטרות ההערכה ( evaluation ' s goals ) לבין תפקידיה ( evaluation ' s functions ) נעשתה כבר בשנות השבעים על ידי סקריבן . ( Scriven , 1967 ) מטרות ההערכה גלויות ומוחצנות יותר בדרך כלל , והן מתייחסות להיבטים פורמליים של תהליכי החינוך , למשל הערכת הישגים על ידי המורים והערכת תכניות לימודים . ( 2002 Stiggins , 1997 , ) תפקידי ההערכה מתייחסים גם אל ההיבטים הלא פורמליים של " מה קורה , " ? "מה יוצא מזה , " ? או "מה עושים עם זה . " ? לעיתים תפקידי ההערכה רחבים מן המטרות המוגדרות , לעיתים הם סמויים , ובדרך כלל אינם נתפסים באופן זהה על ידי המעריכים ועל ידי המוערכים . למשל , מעריכים ומוערכים תופסים באופן שונה את הדרך שבה ההערכה מסייעת לשיפור תהליכי למידה . ( Shepard , 2000 ) מעריכים ומוערכים עשויים לתפוס באופן שונה גם את הדרך שבה תהליכי

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר