הקדמה

עמוד:5

הקדמה להערכה יש תפקיד מרכזי בהכשרת סטודנטים להוראה . לעיתים ההערכה קשורה לסטודנטים כלומדים : במהלך הכשרתם מוערכים תהליכי הלמידה שלהם ותוצרי תהליכים אלה מהיבטים תיאורטיים וגם מעשיים . עם סיום תהליך ההכשרה שלהם יש צורך להחליט אם להכניסם לקהילת המורים . גם החלטה זו מבוססת על הערכה . ניסיונם של הסטודנטים כמוערכים במהלך הכשרתם משפיע על תפיסתם את תפקיד המעריך ועל גישותיהם להערכת הלמידה של תלמידיהם בעת שייכנסו למערכת החינוך כמורים . דרכי ההערכה בהכשרת המורים משמשות עבור הסטודנטים דוגמה להערכה חינוכית , שהיא חלק בלתי נפרד מתפקיד המורה והמחנך . כמו כן , הסטודנטים להוראה לומדים קורסים שמטרתם ללמד כיצד להעריך . לפיכך , יש חשיבות רבה לכך שתהיה הלימה במסרים המועברים באמצעות כל ההתנסויות הקשורות להערכה במהלך ההכשרה . אחריותם של מורי המורים בנושא ההערכה היא כפולה : ( 1 ) לתכנן וליישם דרכי הערכה שמטרתן לשמור על איכות המורים החדשים הנכנסים למערכת החינוך ; ( 2 ) להציג דוגמאות לדרכי הערכה טובות , המחזקות את הלמידה ומציגות תמונה מהימנה ותקפה של מצב הלומד . מעבר לזה , ההערכה בהכשרת מורים צריכה לאפשר גם בדיקה עצמית של הלומד , של המורה ושל מוסד ההכשרה כולו . הערכה כזו מזינה את המוסר במידע חשוב לצורך קבלת החלטות בכל הרמות , ובעיקר משמשת בסיס לשיפור הכשרת המורים על כל היבטיה . לדעתנו , במוסד להכשרת מורים רצוי מאוד לקיים תרבות של הערכה המתחילה מראש הפירמידה ( הנהלת המוסד ) ועד הסטודנטים כקבוצה וכבודדים . מטרת ספר זה להציג מידע תיאורטי , הצעות יישומיות ודיון בדילמות המרכזיות הנוגעות לתפקידי ההערכה הרבים בהכשרה מורים . רק בעשור האחרון החלו להיבנות קורסים שונים ומגוונים בתחום ההערכה בהכשרת המורים , ולרבים ממורי המכללות חסר ידע מסודר בנושאים אלו . בפרקים השונים בספר מוצגות הגדרות שונות למושג ההערכה ולכלי ההערכה , שאחד הידועים שבהם הוא "תלקיט" ( פורטפוליו . ( הגיוון מבטא את השקפתנו שקיימות תפיסות אחדות של המושג "הערכה , " וליתר דיוק קיימות אף כמה אשכולות של תפיסות . ההגדרה המדויקת של מושג ההערכה תלויה בהקשר שההערכה מתבצעת בו .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר