מבנה התוכנית והמלצות להפעלתה

עמוד:5

מבנההתוכנית והמלצות להפעלתה בתכנית שלושה פרקים מרכזיים : . 1 תאוריות אינטליגנציה . 2 תאוריות על גישות ללמידה וסגנונות קוגניטיביים . 3 תאוריות על העדפות במצבי למידה . בכל גישה דנים בתחומים אלו -.הרציונל לגישה תרומת הגישה להבנת השונות בלמידה השתמעויות הגישה לחינוך ולהוראה . לכל גישה מצורפות -. . 1 הצעות לפעילויות לסטודנטים , המיועדות לעיבוד וליישום עיקריה של הגישה . 2 ביבליוגרפיה למורה ולסטודנטים המיועדת להרחבת הידע בנושא . 3 דפי מיפוי המבליטים את מושגי היסוד בתאוריה והקשרים ביניהם בסיום כל פרק . חשוב לציין כי היחידה מציעה מבחר גדול של גישות מתוך הנחה כי המשתמש בה ירחיב קריאתו בתחומים שיבחר להורות . פרק נוסף מיוחד בתכנית מוקדש לתיאור תכניות לימודים ומסגרות לימודיות , אשר הוקמו בהשראת התאוריה של הווארד גארדנר . המלצות להרכבת יחידות לימוד מתוך התכנית : לאור ניסיון בהוראת חלקים שונים מן התכנית במסגרות שונות , ניתנות ההמלצות שלהלן . מומלץ לבנות את יחידת הלימוד במתכונת של סדנה המשלבת : א . למידת חומר תאורטי ב . ביצוע פעילויות המסייעות בקישור התאוריה למעשה ג . ניתוח ממצאים מכיתות האימון של הסטודנטים על פי התאוריות , כגון : ניתוח חומרי למידה , עבודות תלמידים , התנהגות תלמידים בעת הלמידה וכדומה . ד . הערכת הסטודנטים בקורס-סדנה מעין זה באמצעות ביצוע משימות אותנטיות . הכוונה לניתוח תוצרי תלמידים שונים ודרכי עבודתם , המתועדים ברשימות תצפית או בקלטת וידאו , על פי התאוריות שנלמדו , או לניתוח אירועים מורכבים של התנהגות מגוון תלמידים בעת מצבי הוראה למידה .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר