מבוא

עמוד:4

הנדרשים כדי להצליח בבית הספר המסורתי , ולכן תוצאותיהם אינן מספקות למורה ידע רחב מזה שהוא יכול להשיג מבדיקת מבחני תלמידיו . אשר לתחום המוטיבציה , רוב המורים חשים כי קשה לעורר מוטיבציה ללמידה פורמלית בתלמידים שאינם נוטים לתחומים האלו , או שאינם בעלי סקרנות רבה ורחבה מטבעם . בשנים האחרונות החלו לבלוט תאוריות חדשות וישנות הרואות את מושג האינטליגנציה באור שונה מאלו של בינה , וקסלר , טרמן וחובריהם . תאוריות אלו מותירות פתח גדול יותר לשיפור האינטליגנציה , ומרחיבות את התחומים הכלולים בה . תאוריות אלו ואחרות , העוסקות בגישות ללמידה ובהעדפות אינדיווידואליות במצבי למידה , מקנות למורה אפשרות להכיר מגוון גדול ורחב של התנהגויות תלמידים , ומסבירות מדוע כל אחד מהם לומד אחרת . הכשרת המורים , אשר מאז ומתמיד ראתה עצמה כ"סוכן שינוי" וככוח מוביל לחידושים בשדה ההוראה , צריכה לתת את הדעת על הכנת הסטודנטים להכרת השונות בין התלמידים על כל רבדיה . מן הראוי כי המתכשרים להוראה יקבלו את הידע והאימון הדרושים להם , כדי שבהגיעם לשדה יוכלו להתמודד בהצלחה עם כל מרכיבי השונות ולהורות בדרכים מגוונות אשר תאפשרנה לרוב תלמידיהם למצות את יכולות הלמידה הגלומות בהם . מטרת התכנית שלפנינו לענות על הצורך הזה . היא מיועדת להוראת סטודנטים במכללות להכשרת מורים , בכל מסלולי ההתמחות . היא מתאימה להילמד בשנים ג' או ד' של המכללות , לאחר שהסטודנטים כבר רכשו מונחים בסיסיים בפסיכולוגיה ויש להם ניסיון מספיק בעבודה המעשית . התכנית ניתנת להתאמה לקורסי ליווי בקליטה ולפגישות סטאז' עם מורים בשנה הראשונה לעבודתם ואף לסדנאות עם מורים בבתי הספר . התכנית מכוונת למסלולי הכשרת מורים בחינוך הרגיל , ולכן לא הודגשו בה גורמי שונות בהקשר של החינוך המיוחד . בהכשרת מורים לחינוך המיוחד העיסוק בשונות בלמידה הוא חלק אורגני מתכנית הלימודים , אשר ברובה עוסקת באבחון קשיים בלמידה ובטיפול בהם . בחינוך הרגיל חסר לעתים חלק חשוב זה , שיאפשר למורה למצוא דרכים יעילות לקידום כל אחד מתלמידיו . אופיה המודולרי של התכנית יאפשר למורה במכללה לבנות ממנה את הרכב הקורס , הסדנה או מספר ההרצאות והפעילויות המתאים לצרכיו , לצורכי תלמידיו ולמשאבים המוקצים לו במערכת . הוראת התכנית דורשת ידע מספיק בפסיכולוגיה או במקצועות קרובים כמו ייעוץ חינוכי , וכן כישורי הנחיה . מומלץ ליצור שילוב ותיאום בין המורים לפסיכולוגיה למדריכים הפדגוגיים לצורך העיסוק בנושא . מורי הפסיכולוגיה יעסקו יותר בביסוס הצד התאורטי , ואילו המדריכים הפדגוגיים יסייעו בקשירת התאוריה למעשה .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר