א. פרטים ביוגרפיים

עמוד:יג

צייס . במסגרת תפקידו זה הנהיג במפעלים רפורמות סוציאליות שנחשבו מרחיקות לכת בזמנן , כגון יום עבודה של שמונה שעות , חופשות בתשלום , ימי מחלה בתשלום וקרן גמלאות . פרגה היה מקורב מאוד לאבה ותמך בדעותיו בענייני חברה . במשך רוב תקופת הוראתו בינה לימד פרגה ללא שכר באוניברסיטה והתפרנס ממלגה נדיבה מקרן צייס של אבה . במהלך מלחמת העולם ולאחריה , בעיקר בזקנותו , קיבלו עמדותיו של פרגה מפנה לאומני וימני חריף . ביומן שהשאיר אחריו בולטת נימה קסנופובית כללית , דחייה של ההגמוניה התרבותית הצרפתית ושל השפעתה על חיי הרוח בגרמניה , ועמדות אנטישמיות מובהקות , לרבות צידוד בגירוש היהודים מגרמניה או לפחות בהצרת צעדיהם . נראה שבשנות חייו האחרונות , בראשית שנות העשרים של המאה העשרים , אף תמך בעמדותיו המוקדמות של היטלר . עמדות אלו לא היו נדירות בגרמניה שלאחר המלחמה , גם בחוגי האינטלקטואלים , ובמיוחד הניאו קאנטיאנים . פרגה פרסם בחייו כארבעים חיבורים , ארבעה מהם ספרים ( כולל חיבור ההסמכה . ( כבר ב 1875 פרסם ביקורת חשובה על ספרו של זיגר גורמי יסוד של האריתמטיקה * , שבה קבל על חסרונן של הגדרות למושגים ועל העדר הוכחות לאקסיומות . פרגה נתמנה למרצה בשכר לאחר פרסום כתב מושגים ב . 1879 הספר נחל כישלון ולא הובן כלל . הביקורות המעטות שפורסמו עליו היו פושרות במקרה הטוב . העובדה שהספר נמצא בספרייתו של הפילוסוף היהודי הגדול אדמונד הוסךל , עם הערות בכתב ידו בשני הפרקים הראשונים , מעידה על כך שהוא קרא לפחות את הפרקים הללו . בתגובה לביקורות על הספר כתב פרגה את מאמרו המבריק "הלוגיקה התחשיבית של בול וכתב המושגים שלי , " אבל שלושת כתבי העת שאליהם פנה לא הסכימו לפרסמו . אפילו נוסח קצר יותר לא נתקבל לפרסום . חיבור זה , כמו רבים אחרים , פורסם רק ב 1969 כאשר יצא לאור כרך כתבי העיזבון " שלו . גורל דומה נחל גם ספרו השני , יסודות האריתמטיקה * , שנכתב בעצתו של קרל שטומף , שיעץ לפרגה לפרסם את עיקרי רעיונותיו בנוסח טכני פחות מזה שבספר כתב מושגים . שלוש הביקורות היחידות שפורסמו בתגובה לספר - מאת הופה , לסוויץ וקנטור - . Grundltigender Arithmetik * . Nuchgelassene Schriften ** . H . Seeger , Die Etementeder Arithmetik *

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר