תוכן העניינים

עמוד:ה

תוכן העניינים פתח דבר ז מבוא : הלוגיקה של פרגה יא א . פרטים ביוגרפיים יא ב . רקע היסטורי : נקודות ציון בתולדות הלוגיקה טו ג . ההישג הלוגי פורמלי הכללי של 'כתב מושגים ' ל ד . נושאים פילוסופיים אחרים : כתב ושפה , שיפוט ותוכן , זהות , פונקציה לז ה . הערות פ ו . ביבליוגרפיה פו כתב מושגים הקדמה 3 תוכן מפורט 8 פרק א הסבר הסימנים 11 פרק ב הצגתם וגזירתם של כמה שיפוטים של מחשבה טהורה 36 פרק ג סוגיות מתורת סדרות כללית 71 הערות 109

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר