פתח דבר

עמוד:יב

ואחרונים חביבים , בני משפחתי , שלולא עזרתם היומיומית לא הייתי משלים את המשימה . לאשתי היקרה רחל לאה , על אשר הלכה אתי ארבעים שנה בשדה המחקר והייתה שותפה נאמנה לכל החידושים המחקריים ; לבתי היקרה גילה , אשר גייסה לעזרת עריכת המחקר את מיומנותה הרבה בפלאי הטכנולוגיה המחשבית ; ולבני היקר מוטי , אשר בשום שכל וטוב טעם ערך את הספר עריכה לשונית . כולם יבואו על הברכה . אריה מורגנשטרן ירושלים אייר התשס"ז / אפריל 2007

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר