פתח דבר

עמוד:י

הגדלה והולכת בענייני היישוב , הביאה , למרות המאבקים האידיאולוגיים שביניהם ומאבקי הכוח והיוקרה , לביסוסו של יישוב יהודי לא קטן בארץ ישראל , ובמיוחד להתפתחותה הדרמטית של החברה היהודית בירושלים במאה התשע עשרה . אמנם ההיסטוריוגרפיה כבר עמדה על כר שבמאה התשע עשרה חל מפנה במעמדה של העיר ירושלים כמוקד להתענייינות מחודשת של המעצמות , אבל היא התעלמה מההשפעה של גידול היישוב היהודי על התפתחות זו . היא לא עמדה במידה ראויה על משמעותו של המפנה שחל במעמדם של היהודים בירושלים , לא זיהתה את השינוי שחל בתדמיתה של ירושלים בעיני העולם היהודי , וכל שכן שלא התייחסה לעומק המפנה שחל ביחסן של אומות העולם לזיקת היהודים לירושלים , כפי שייעשה בספר זה . אחד המאפיינים העיקריים של השינוי בא לידי ביטוי במאזן הדמוגרפי של העיר . בתור פרק זמן של כיובל שנים הפכו היהודים ממיעוט נרדף לרוב בקרב האוכלוסייה הכללית בירושלים , ומספרם עלה על מספר הנוצרים והמוסלמים גם יחד . התהליך הדמוגרפי , שבו הפכה האוכלוסייה היהודית בירושלים ממיעוט לרוב , נמשך ברציפות ובהתמדה מכאן ואילה למרות הקיזוז במספרם של היהודים בשל תנאי החיים הקשים והירודים ובשל הרדיפות והנגישות מצד השלטונות המוסלמיים , למרות המחלוקות והיריבויות בין היהודים לבין עצמם ולמרות המשבר המשיחי שבא לאחר שנת ת"ר . ( 1840 ) תהליך דמוגרפי זה התייצב והתעצם כל כך עד שבסוף המאה התשע עשרה מנתה האוכלוסייה היהודית בירושלים פי עשרים ויותר ממניינה בראשית המאה . ספר זה מתאר את הגורמים שהביאו למפנה במעמדם של יהודי ירושלים : את העלייה המתמדת ומניעיה המגוונים , את התמיכה הכלכלית מצד המוני היהודים בעולם באמצעות הארגונים העל קהילתיים שהקימו , את מעורבות הארגונים היהודיים בקידום החברה היהודית בירושלים ובשיפור פניה , את מאבקה המוצלח של ירושלים על ההגמוניה ביישוב היהודי בארץ ישראל , את התגבשות הפשרות וההסדרים שהביאו לרגיעה במתח שבין העדות היהודיות בעיר , את הפתיחות של יהודי ירושלים כלפי תהליכי המודרניזציה , ואת סיוען של מעצמות המערב והקונסולים בירושלים לתהליך הצמיחה של יהודי העיר . גורמים אלו והשפעות הגומלין שביניהם הפכו את ירושלים מעיר שמימית לעיר ארצית . ירושלים , שהייתה מושא של ערגה וכיסופים , חלום הדורות , הפכה למוקד של פעילות ארצית יזומה . תהליכים אלו שינו את פני ההיסטוריה , קידמו את בניין ירושלים וזירזו את תהליך שיבת ציון . ספר זה לא היה בא לעולם אלמלא תמיכתו וסיועו של מרכז שלם . שלמי תודה מעומק לבי לראשי המרכז , ד " ר יורם חזוני , וזוז ו דניאל פוליםר ומר ישי העצני , על התמיכה המעשית ועל העידוד החם שזכיתי לקבל מהם במהלך כל שנות המחקר וכתיבתו , בהיותי עמית בכיר במרכז שלם . הכרת תודה אישית אני חש גם כלפי

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר