דבר העורך:

עמוד:10

דבר העורך : קובץ זה לידתו בציפיה ובצורך : שוחרי ההשתייכות החופשית הרצונית לישות היהודית , לריבונות הישראלית הדמוקרטית ולהשקפת עולם המבוססת על צדק ומשפט , לנו ולזולת - ביקשו לתת 'צידה לדרך' ותחושת צוותא של שונים לרבים המצפים להן . רבים וכן טובים חשים שיש לדחות את ההתנשאות השתלטנית של היהדות החרדית , שסיסמתה נשארה כמימים ימימה והלכה למעשה 'כל חדש אסור מן התורה בכל מקום , ' והסבורה שערכי התרבות הלאומית נולדו ונולדים אך ורק בחיקה - ולענין זה לא חשוב אם מדובר בחובשי כיפה שחורה , מגבעת או 'אפילו ' כיפה סרוגה . אך טרם עלה בידי יהודים כשרים ללא כיסוי ראש - וכשרים לפי הבנתם הריבונית - להגיש לציבור הנאור והמשכיל , הנבון והסקרן , מרכיבי השקפה יהודית בת זמננו , הבונה עצמה הרחק מכל סמכות או מרות רבנית . ברם , אין זה דין כי מועקתם ותסכולם יישארו חסרי אלטרנטיבה : עובדה היא כי אנשי ' השומר הצעיר ' וחבריהם לרעיון החדשנות היהודית , תרמו לא מעט לעיצוב תודעה יהודית היסטורית , מושרשת וגם מודרנית , והניחו נדבכים רבי ערך במבנה הריבוני המוקם והולך בדורנו , ממש לנגד עינינו , כשותפים מלאים לכינונו . אלא שכתביהם , מסותיהם ורעיונותיהם , ולא כל שכן רבי השיח המשקפים את חיפושי הדרך במחלוקת עם הקו הרבני , מפוזרים בכתבי עת ובפרסומים למיניהם . עתה הם נתבקשו להעלות כאן על הכתב ובמרוכז את השקפותיהם והגיגיהם . אכן , מיגזר יהודי ציוני סוציאליסטי שלם נשאר ללא משנה יהודית תרבותית סדורה , - ואפשר שטוב הדבר : אין מחנה זה תר אחרי 'שולחן ערוך' או 'קורס קצר שאסור לשנות בהם תג , ושפסקיהם מהווים 'נוסחה גואלת ' המשיבה על כל הקושיות של הפרט ושל הכלל בישראל של ימינו . אנשים שכל כפיה רוחנית מאוסה עליהם , המסרבים לקבל דינו של אדמו"ר או של מזכ"ל , פניהם מועדות לבירור ולדיון המכבדים את כתבי הקודש הישנים , מתייחסים אליהם בביקורתיות אוהבת , ומבקשים ליטול חלק במערכת של יצירתיות יהודית רצופה

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר