התוכן

עמוד:6

התוכן תודות 7 - פרק ראשון — מהו אוטיזם ו 9 — פרק שני — לקחי "ילד הפרא" 24 — פרק שלישי — מעבר לקסם 43 — פרק רביעי — העובדות ברקע 59 - פרק חמישי — השורשים הביולוגיים 76 — פרק שישי — האינטליגנציה של ילדים עם אוטיזם 90 — פרק שביעי — עולם מקוטע 112 — פרק שמיני — הקושי שבדיבור עם הזולת 128 — פרק תשיעי — בדידותו של ילד עם אוטיזם 147 — פרק עשירי — חשיבה על 168 — * Minds פרק אחד עשר Mind — מילולי 188 — ( A Literal Mind ) הצעות לקריאה נוספת 201 - הערות 203 — הערה לשונית בכל מקום שמופיע שם הגוף "הוא" בהתייחסות כללית ל"ילד , " הכוונה גם ל"היא . '' * לאחר שלא נמצא בעברית תרגום הולם וקולע אחד למילה , Mind ובעצה אחת עם אנשי מקצוע , החלטנו למעט בתרגומה ולהביאה ברוב המקרים , כבמקור .

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר