אוטיזם פשר החידה

עמוד:4

Uta Frith AUTISM Explaining the Enigma Illustrations O Axel Scheffler 1989 Copyright O Uta Frith 1989 Blackwell Publishers Cambridge , Massachusetts 02142 , USA 238 Main Street O P . O . B . 37068 , Tel-Aviv , 1997 Sifriat Poalim Publishing House Ltd . All rights of the Hebrew translation reserved by מסת '' ב 8 2283 04 ISBN 965 C כל הזכויות של התרגום העברי שמורות לספרית פועלים בע"מ ת"ד , 37068 טל' , 5183143 פקס' , 5183191 סדר ועימוד — "סדר " 10 לוחות — י . ש . אופסט הדפסה — "קם" תל אביב , תשנ"ז , 1997

ספרית פועלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר