הקדמה

עמוד:יג

הערות להקדמה . 1 אלי ייזל , הלילה ( תל אביב : הוצאת תרמיל , , ( 1966 עמ ' . 2 . 83 אליעזר ברקוביץ , עמו אנוכי בצרה : קידוש החיים בגטאות ובמחווה ההשמדה ( ירושלים ; הוצאת שלם ויד ושם , תשס " ו . ( . 3 ראה שאול אש , עיונים בחקר השואה ויהדות ומונו ( ירושלים : האוניברסיטה העברית , יד ושם ומכון ליאו בק , תשל"ג , ( עמ' . 252-238 נדפס לראשונה בכתב העת מולד בשנת תשכ " א . . 4 ברקוביץ מתייחס בספרו לכמה הוגים נוצרים ובמיוחד לספרם של התיאולוגים הנוצרים אלטיצר והמילטון . ראה Thomas J . J . Altizer and W . Hamilton , Radical . Theology and the Death of God ( New York : Bobbs-Merill , 1966 ) במקביל יצא לאור באותה השנה , באותה האסכולה , הספר אחרי אושוויץ של ההוגה היהודי ריצ ' רד רובינשטיין . . Contemporary Judaism ( Indianapolis : Bobbs-Merill , 1966 ) Richard L . Rubenstein , After Auschwitz : Radical Theology , and ספר אחר שיצא לאור בניו יורק ב 1965 והכה גלים בציבוריות האמריקנית באותו הקשר הוא הספר ממלכת השואה שכתב אלכסנדר דונאט , ניצול שואה יליד ורשה . . Holocaust Kingdom ( New York : Holt , Rinehart , 1965 ) Alexander Donat , The . 5 ראה אלבר קאמי , הדבר ( תל אביב : עם עובד , . Rebellion , and Death ( New York : Knopf , 1961 ) Albert Camus , Resistance , ;( 1982 . 6 השווה אמיל פאקנהיים , "קולה המצווה של אושוויץ , " בתוך אמיל פאקנהיים , על אמווה והיסטוריה : מסות ביהדות זמננו ( ירושלים : הספרייה הציונית , תשמ " ט ) , עמ ' . 100-65 מבוסס על הרצאה שנישאה בניו יורק בשנת 1968 והודפסה לראשונה בשנת 1972 בספר . 1972 ) Emil L . Fackenheim , God's Presence in History ( New York : Harper and Row , . 7 אמיל פאקנהיים , על אמונה והיסטוריה , עמ ' . 85 פאקנהיים בחר גם הוא באותו ציטוט מתוך הקטע המסיים את סיפורו של אלי ויזל הלילה , אולם שלא כברקוביץ הוא שם דגש במשפט המסיים את הסיפור . אחד האסירים משיב לנוכח הילד התלוי "היכן הוא ? הנהו - הוא תלוי כאן , בגרדום הזה " ( הלילה , עמ ' . ( 74 בעיני פאקנהיים המשפט הזה משקף את תחושת מותו של אלוהים בשואה .

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר