הקדמה

עמוד:י

היה בוחר בו עתיד היה להפוך לעם היהודי . בחירתו של אלוהים היא שכוננה את עם ישראל" ( עמ' . ( 114 בעיקרון , קבוצה אנושית אחרת כלשהי הייתה יכולה להפוך לישראל . היהודים הם שהגיעו למעמד הזה , ממשיך ברקוביץ בעקבות הרמב " ם , בגלל הבטחתו של אלוהים לאברהם , הבטחה שניתנה משום שאברהם חיפש את אלוהים . ובניסוח בוטה ( שלי , לא של ברקוביץ : ( לו התגלה אלוהים לראשונה בידי אינדיאני בן שבט הנבאחו , ולא בידי אברהם , או אז היו הנבאחו העם הנבחר של אלוהים , התורה הייתה נכתבת בשפת הנבאחו ומשתמשת בהיסטוריה ובמנהגים של בני הנבאחו , והארץ המובטחת הייתה נמצאת אי שם בנבאדה . מכיוון שכך , עם ישראל נבחר על ידי אלוהים , אך אינו שונה כהוא זה במעמדו המטפיזי או האונטולוגי מכל עם אחר . וכך , ברקוביץ הולך בעקבות הרמב " ם באוניברסליזם המשיחי הבלתי מתפשר שלו : "מטרת היהדות מושגת כאשר כל האנושות מגיעה אליה" ( עמ' . ( 112 אותו אוניברסליזם ממש , קובע ברקוביץ במענה מחוכם לאויבי ישראל " , המצוי בלב קיומו של עם ישראל , הוא הקובע את המובחנות הלאומית והייחוד הלאומי שלו" ( עמ ' . ( 113 עם ישראל ייחודי בכך שהוא דורש מערך של אומות נפרדות כתנאי למימוש אידיאל אוניברסלי . ניתן לצפות שהאמונה באל אחד שברא את כל בני האדם בצלם אלוהים תוליך לאתיקה אוניברסליסטית , שלפיה כל בני האדם שווים בעיני האל ואהובים עליו באותה המידה . למעשה , רוב המונותיאיסטים המערביים מצאו דרכים לעקוף את המסקנה הזאת . אפילו היהודים , שהיו חסרים יכולת או עניין להרוג נוצרים ומוסלמים במרוצת הדורות , פיתחו דרכים משלהם לשנות את המסר האתי האוניברסליסטי של המונותיאיזם - ככל הנוגע ליהודים רבים , הוא נותר בגדר אתגר בלתי ממומש . מדכא למדיי לפרט את כל הדרכים שבהן חמקו הוגים יהודים מן ההשלכות האוניברסליםטיות של האמונה המונותיאיסטית . אחדים הכחישו שהגויים נבראו בצלם אלוהים '; היו שטענו כי הגויים נבראו תחילה בצלם אלוהים אך דרגת 'צלם אלוהים' שלהם פחתה במעמד הר סיני , היו שגרסו שכל בני האדם הורדו בדרגה באופן זה לאחר חטא אדם וחווה אך עם ישראל קודם שוב במעמד הר סיני , ואחרים הוסיפו שנשים , יהודיות או לא יהודיות , לא נבראו בצלם אלוהים . רבים מבין אלה המדגישים את המרכיבים הפרטיקולריסטיים ביהדות מסתמכים על "היהודי ביותר מבין הפילוסופים היהודיים , " רבי יהודה הלוי , או כותבים בהשפעת החותם שהטביעו ספר הזוהר והקבלה במחשבתם " .

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר