הקדמה

עמוד:ט

מפרשו כפסוק המכונן קשר בין אלוהים לעם היהודי . הרמב " ם מוצא את אלוהים בטבע , רבי יהודה הלוי בהיסטוריה . לדעת הרמב"ם , כפי שהעיר בתבונה תלמידי דוד גיליס , הטבע מגלה את אלוהים , ואילו לדידם של המיסטיקנים הוא מסתיר את אלוהים . למרות נטייתו המיסטית , רבי יהודה הלוי אינו ממשיך ללכת בקו זה עד הסוף : אלוהים מתגלה בטבע , אך מדובר באלוהים של הפילוסופים , לא באלוהי אברהם , יצחק ויעקב . בעניין זה שייך ברקוביץ , ללא ספק , לאסכולה של רבי יהודה הלוי . תוך שהוא נמנע מהגישה של הרמב"ם באשר היא גישה עקרה לצרכים דתיים , ברקוביץ אינו מבקש להוכיח שאלוהים קיים , או שהמפגש בין אלוהים לאדם אכן אירע ; תחת זאת הוא מנסה להוכיח שמפגש כזה יכול להתקיים . משהוכיח שמפגש כזה אפשרי , ברקוביץ שואל : בהנחה שלפלוני היה מפגש עם אלוהים במישרין או באמצעות מתווך , מה נובע מכך ? מה שנובע מכך , לטענת ברקוביץ , הוא שאת המפגש ניתן לשמר אך ורק בתוך קהילה אמיתית , ולא מופשטת , של בני אדם ( עם , לא דת ממוסדת , ( בקהילה שחבריה באים בקשר עם האלוהי בגופם ובנפשם . בדרך זו , ורק בדרך זו , יכול זיכרון המפגש עם האלוהים להפוך לחלק מחוויית החיים של אלה שלא השתתפו בו ישירות . ברקוביץ עומד על כך שקהילה המורכבת מאנשים כאלה אינה יכולה לשגשג אלא בארצה שלה : "עם שהוא אדון לחייו , שיש לאל ידו ליישם את היהדות באמצעות החלתה על החיים במלואם , הוא עם החי במולדתו . היהדות , כדת של המעשה , מחייבת עם בארצו . רק העם יכול לממש את היהדות ; רק בארצו של העם ניתן לממשה עד תום" ( עמי . ( 111 כאן אנו מגיעים לנקודה המכרעת בספר , להבנתי , והיא הגנה מתוחכמת מבחינה פילוסופית על האורתודוקסיה היהודית ועל הציונות ( אף ששני המונחים אינם מוזכרים כלל בספר . ( אך איזה סוג של אורתודוקסיה יהודית נהנית כאן מהגנה ? לא אורתודוקסיה בנוסח רבי יהודה הלוי אלא דווקא יהדות בנוסח הרמב " ם . נראה שרבי יהודה הלוי משמש את ברקוביץ לצורך כניסה אל תוך היהדות , אך מרגע שהוא שם , הרמב"ם נעשה מורה הדרך שלו . רבות נקודות המחלוקת בין רבי יהודה הלוי לרמב"ם . לדעת רבי יהודה הלוי , העם היהודי קיבל את התורה משום שרק הוא , מכל אומות העולם , היה מסוגל לקבל אותה . רק עם ישראל ניחן במאפיין המיוחד המולד אשר אפשר תקשורת עם אלוהים ואת קבלת התורה . בעיני הרמב"ם , לעומת זאת , קבלת התורה היא שעשתה את צאצאי אברהם , יצחק ויעקב לעם הנבחר . כפי שברקוביץ אומר : "אלוהים מעולם לא בחר ביהודים ; למעשה , כל עם שאלוהים

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר