הקדמה

עמוד:ח

אם אינם קרויים כך ;( והשל משתקף בתפיסת ברקוביץ שאלוהים אינו המניע הבלתי מתנועע . בדומה לאלוהים של השל הוא אינו , the unmoved mover אלא . the Most Moved Mover קווי דמיון עם הרב יוסף דוב סולובייצ'יק פחות מזדקרים לעין , ובכל זאת יש מקום לציין שמחברו של איש ההלכה , שאף הוא ממש כמו ברקוביץ למד בברלין והתיישב בהמשך חייו בארצות הברית - אינו מוזכר בספר . עוד היבט בספר זה בלט לעיניי ונראה לי מפתיע וראוי לציון : ברקוביץ פותח את דיונו בהתקפה חריפה על הרמב " ם ואומר שספרו זה הוא חיבור של פילוסופיה יהודית ברוח רבי יהודה הלוי , "היהודי ביותר מבין הפילוסופים היהודיים ; " אך במובנים רבים העמדות הספציפיות שהוא מציג ומבסס בספר זה קרובות יותר לרמב"ם מאשר לרבי יהודה הלוי . אתחיל בבחינת הסוגיה השנייה הזאת . הרמב"ם פותח את קודקס ההלכה היהודית הסמכותי שלו , משנה תורה , במשפט הבא : "יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון , והוא ממציא כל נמצא , וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמיתת הימצאו . " את טיעון הנגד של ברקוביץ אפשר לסכם כך : כמה יהודים ביטאו את הברכה "ברוך אתה מצוי ראשון , אלוהינו מלך העולם ?" ... ברור שאף לא אחד . בתפילה האדם פונה לאל אישי , לא למושג מופשט . זוהי , לדעת ברקוביץ , החולשה העיקרית בפילוסופיה הדתית של הרמב " ם : כזו היא בדיוק , פילוסופיה דתית , מנותקת מחוויית החיים ומן הצרכים העמוקים של בני אדם רגילים שאינם פילוסופים . הרמב"ם לא היה מכחיש זאת , ובימינו אנו ישעיהו ליבוביץ הכריז בלהט כי זוהי תמצית הדת היהודית - לדידו של ליבוביץ היהדות באה בדרישות , היא אינה מציעה למאמין רווחה חומרית ושלוות נפש , ואינה "תורמת להעשרת חייו . " ברם , "היהודי ביותר מבין הפילוסופים היהודיים , " כפי שברקוביץ מכנה את רבי יהודה הלוי , העמיד את דחיית הגישה הזאת במרכז הגותו הדתית . השוואה מועילה בין הרמב"ם לרבי יהודה הלוי מזדמנת סביב הפסוק הראשון של עשרת הדיברות : "אנכי ה ' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים . לא יהיה לך אלהים אחרים על פני . " הרמב"ם מבין את הפסוק פחות או יותר כך : "אנכי ה ' אלהיך - לא יהיה לך אלהים אחרים על פני , " לעומת רבי יהודה הלוי , המדגיש את המילים "אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים . " הרמב"ם מפרש את הפסוק הראשון של עשרת הדיברות כפסוק המורה תפיסות מופשטות בדבר קיומו ואחדותו של אלוהים ; רבי יהודה הלוי

הוצאת שלם


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר