פתח דבר

עמוד:יב

( ג ) כתב היד הערבי עברי ביו יורק בהמ"ל Mic . 2334 ( סי . ( 28587 כתב יד זה , שמוצאו מתימן , מכיל כמה איגרות חשובות , ומהן שאינן מצויות לפנינו בשום מקור אחר . ( ד ) שלושת כתבי היד הערביים עבריים העיקריים של שרית הרמבי'ם : ( 1 כ"י קופנהגן , 186 סימונסן א' ( ס' , ( 6943 הוא כ"י ששפורטאש . על פיו נדפסו - בתרגום לקוי ביותר - שו"ת הרמב"ם במהדורת 'פאר הדור' ( אמסטרדם תקכ"ה . 15 ( להלן : כי"ש . ( 2 כ"י קופנהגן , 187 סימונסן ב' ( ס' . ( 6935 להלן : כ י "ס . ( 3 כ"י אוקספורד ; Hunt . 503 ) 814 ם' . ( 20351 להלן : כי"א . על כתבי יד אלה ר' שו"ת הרמב"ם , מהד' בלאו , ח '' ג , עמ' . 10-3 באשר לאופן מסירת הנוסח - בהתאם למטרה הלימודית של מהדורה זו , נקטנו בשיטה שיש בה משום שילוב צרכי הלימוד השוטף מחד גיסא , עם תביעת הדייקנות המדעית מאידך גיסא : בנוסח המקור של האיגרות ( ובתרגומים שמקורם איננו לפנינו ) - כתב היד המשובח ביותר של האיגרת נבחר להיות ליסוד הנוסח ( הוא צוין במבוא האיגרת , וסומן בהערות באות א . ( שינויי נוסחאות - רק כאלה שהם משמעותיים מבחינת הענין , או שיש בהם משום שיפור הלשון - הובאו בהערות , בציון : נ"א = ) נוסח אחר ) . במקומות שבהם כה"י היסודי לקוי באופן ברור לעומת כ"י אחר , וטעון תיקון - תוקן הנוסח בפנים על פי כה"י האחר , תוך סימון עיגול . 15 מהדורה לקויה זו , שנוסחה הוא פעמים רבות פרפראזה קלושה של דברי הרמב"ם , ולא תרגום ראוי לשמו , היתה לצערנו המקור הראשי להכרת תשובות הרמב"ם בדורות הפוסקים האחרונים . לאחרונה יצאה לאור מחדש , עם הערות תיקון על פי מהד' בלאו ועם ביאורים הלכתיים , על ידי הרב ד . יוסף ( מכון ירושלים , תשמ"ד . ( . 16 דינו של דפו"ר כדין כתב יד לכל דבר . . 17 הערה בעניני נוסח מתייחסת תמיד רק למלה שלצידה המספר , אלא אם כן צוין אחרת . ור' לקמן הערה . 18 . 19 העדפנו ניסוח אחיד ולא מסורבל , על פני ציון מדויק של המקורות שמהם נלקחו שינויי הגירסאות . אף לא מצאנו טעם בציון כמות כתבי היד שבהם מופיעה גירסה מסוימת , שכן כל המצוי אצל כתבי יד יודע , שלעיתים קרובות כי"י אחדים מקורם כאבטיפוס אחד , וגירסת המיעוט יכולה להיות שקולה כגירסת הרוב ואף עדיפה ממנה . מקורות הנוסח של כל איגרת מצוינים במבוא , והמעונין במיוחד במקורה המדויק של גירסה מסוימת - יוכל לחפשה בעזרת המבוא . באיגרות אשר ראו אור בעבר במהדורה מדעית - נעזרנו לפעמים במהדורה ההיא לשם הבאת שינויי נוסחאות ( אך אף פעם לא לשם מתן הנוסח היסודי , ( הכל כמפורט במבואות לאיגרות אלו . בדרך כלל ויתרנו ברצון על ציון טעויות קריאה וכד' של מהדירים קודמים , אלא אם כן מצאנו חשיבות מיוחדת בדבר .

הוצאת שילת - מעלה אדומים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר