פתח דבר

עמוד:יא

היד העבריים שליד בית הספרים הלאומי בירושלים , נתאפשר לי להשתמש כמעט בכל החומר הרב הזה לשם הכנת המהדורה . תודתי הרבה נתונה להנהלת המכון ולעובדיו ( ובמיוחד לד"רים א . דוד , צ . לנגרמן וב . ריצ'לר , שנהניתי מהם עצה , ( וכן לספריות שאפשרו את השימוש בכתבי היד שברשותן ( פירוט שמותיהן וסימני כתבי היד - במבואות לאיגרות . ( באופן כללי יש לומר , כי אין לנו מקור עיקרי אחד שעליו מושתתת המהדורה . אין לפנינו כתב יד המכיל את כל האיגרות , לא בערבית ולא בעברית . גם הדפום הראשון של תשובות הרמב"ם ואיגרותיו - 'תשובות שאלות ואיגרות המאור הגדול רבינו משה המימוני זצי'ל' ( קושטא רע"ד ; להלן : דפו"ר ) - מכיל רק מקצת מהאיגרות . הסיבה נעוצה , ככל הנראה , בכך שהאיגרות לא נאספו מתחילה לקובץ אחד מסודר , אלא כל סופר העתיק מה שנזדמן לידו . הוצרכנו , איפוא , לעבודה יסודית ביחס לכל איגרת ואיגרת בנפרד : עבור כל איגרת נבחר כתב היד המשובח ביותר של אותה האיגרת להוות את יסוד הנוסח , והוא הושווה עם כתבי היד האחרים , כמפורט במבואות . מקורות הראויים לציון מיוחד הם : ( א ) בראש ובראשונה - האיגרות מן הגניזה הקהירית , מהן אחדות בעצם טוהר ידו של הרמב"ם ז"ל ( פרטים במבואות לאיגרות . ( ( ב ) כתב היד העברי וטיקן ניאופיטי 11 ( להלן : כי"נ . מספר תצלומו במכון לתצלומי כתבי היד העבריים : ם' . ( 619 זהו כתב יד משובח יחסית , המכיל רבות מן האיגרות העיקריות . הוא כתוב בכתיבה איטלקית , ככל הנראה מן המאה השניה לאלף הששי , וניכר שלפני הסופר היו מקורות נאמנים . מצויים בו בין השאר : תשובות של ר' מימון אבי הרמב"ם בייחוסן הנכון ( ר' להלן עמ' תר"צ ) ; מאמר ' מלחמות הי י לרי אברהם בן הרמב"ם , שבסופו קולופון : "כתב יפת בר' נדיב הלוי י '' ו לחודש אדר ראשון תתקצ"ה ליצירה אתקמ"ו לשטרות" ( כלומר : בחיי המחבר , ר' אברהם , שנפטר בשנת תתקצ"ח , ר' להלן עמ' תכ"ג ) ; רשימה ביוגרפית של ר' דוד בר' אברהם בן הרמב"ם , אשר נוסחה בכתב יד זה עדיף באופן בולט על פני מקורות אחרים שבהם היא מצויה , ר' להלן עמ' תק"כ . . 13 הפרטים אינם מופיעים בשער הספר , אך את מקום הדפוס אפשר לזהות לפי צורת האותיות , ואת השנה - לפי עדות בן אותו הדור , ר' אליהו קפשאלי , הכותב שתשובות הרמב"ם נדפסו ביחד עם האבודרהם , ושנת הידפסו של זה - רע"ד - נזכרת בתוכו ( עפ '' י מ . בניהו , ' תשובות שאלות להרמב"ם / ספר זיכרון לרב ניסים , ח '' ב , עמ' קע '' ה . ( . 14 ברור שיפת בר' נדיב אינו סופר כי '' נ , שהרי זה האחרון לא היה חותם את שמו באמצע כתב היד דוקא , אלא הוא הסופר של טופס 'מלחמות ה' ' שממנו הועתק כי"נ , אולי בגלגול שני או יותר . שלא כפי שצוין בשער 'מלחמות ה' ' מהד' מוסד הרב קוק ( ירושלים תשי '' ג : ( "יוצא לאור עפ"י כתב יד שנכתב בחייו של המחבר / ' כשהכוונה לכי"נ .

הוצאת שילת - מעלה אדומים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר