פתח דבר

עמוד:ז

פתח דבר א . הצורך במהדורה חדשה של איגרות הרמב"ם איגרותיו של רבנו הגדול , מורה הדורות , הרמב"ם ד'ל , המהוות אוצר בלום של מחשבת האמונה , דעת ויראת ה / מוסר ומידות , ומקור ראשון לידיעות ביוגרפיות וספרותיות חשובות - לא זכו עד כה למהדורה שלימה ומתוקנת . לעומת ה'תשובות' ( על ההבדל בין 'איגרות' ל'תשובות' ראה להלן , ( אשר ראו אור בשתי מהדורות מדעיות , ' היו ה'איגרות' בכללן , להוציא אחדות , במצב די מוזנח עד כה . המהדורה העיקרית , הכוללת את מרבית האיגרות - 'קובץ תשובות הרמב"ם ואיגרותיו' ( ליפםיא תרי"ט ; להלן : 'קובץ - ( ' רחוקה מלהיות מדויקת , הן בשל מיעוט החומר מכתבי יד שהיה לפני המהדיר , והן בשל אי היזקקותו ללשון הערבית , שהיא לשונן המקורית של רוב האיגרות . מהדורת 'קובץ' לוקה בחסר , בטעויות סופרים ובשיבושי מתרגמים , ואף ב ; תר , הגרוע לעיתים מנטול : כתבים המיוחסים לרמב"ם ואינם לו . איגרות אחדות , בעיקר מן הארוכות והמפורסמות שבהן , זכו לטיפול יותר משובח : איגרת תימן , מאמר תחיית המתים , והאיגרת למונטפישליר בענין גזירת הכוכבים - ראו אור במהדורות מתוקנות על פי כתבי יד . המלומד הדגול ד . צ . בנעט המנוח , תכנן מהדורה מדעית של האיגרות כולן , ואף פרסם קונטרס ראשון : 'איגרות הרמב"ם לתלמידו ר' יוסף בר' יהודה' ( מקיצי נרדמים , ירושלים תש"ו ; לאחרונה במהדורת צילום , מגנס , ירושלים תשמ"ה , ( אך לצערנו לא הספיק להשלים את תכניתו . שלוש מהאיגרות הארוכות - איגרת השמד , איגרת תימן ומאמר תחיית המתים - הופיעו במהדורה עברית נוחה לקריאה , אך לא מדויקת , בסדרת 'רמב"ם לעם' ( ראשונים , תל אביב תשי"א ; מהדורות נוספות בהוצ' מוסד הרב קוק ) . אף ספרא רבא דהרמב"ם ז"ל בדורנו , הרב יוסף קאפח שליט"א , . 1 של א . ו . 1 פריימן ( מקיצי נרדמים , ירושלים תרצ '' ד , ( הכוללת רק את התשובות העבריות או המצויות בתרגום עברי : ושל י . בלאו ( מקיצי נרדמים , ירושלים תשי"ח ; מהדורה מתוקנת : מס , ירושלים תשמ"ו , ( הכוללת גם את התשובות הערביות במקורן עם תרגום חדש . . 2 ראה במבואות לאיגרות אלו ( ד , כא , לג . ( . 3 לא היכרתיו אישית , אך מכתביו ניכרות מומחיותו ואצילות רוחו . ור' הערכת הרב קאפח במהדורת האיגרות שלו ( הנזכרת לקמן , ( עמ' קכ"ג . . 4 מהדורת איגרות הרמב"ם שהופיעה על ידי 'מכון מרדכי' ( תל אביב תש"ל ) - אינה מוסרת את דברי הרמב"ם כלשונם , אלא בדרך של פרפראזה . גם את המהדורות האנגליות של חלק

הוצאת שילת - מעלה אדומים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר