תוכן העניינים

עמוד:5

תוכן העניינים אניטה שפירא מבוא 7 מוטי גולני " מיפנה חיפה" - בריטניה ומלחמת האזרחים בארץ ישראל : דצמבר -1947מאי 13 1948 שרה אוםצקי לזר עיצוב יחסי יהודים ערבים בעשור הראשון 61 יחיעם ויץ הפרידה מהאב המייסד - פרישתו של בן גוריון מראשות הממשלה ב 73 1963 דבורה הכהן " פיזור אוכלוסין " ו " מיזוג גלויות " - משימות מתנגשות ? הניסיון של מושבי העולים 109 אסתר מאיר גליצנשטיץ מעמד ועדתיות במאבקם הציבורי של עולי עיראק בבאר שבע בראשית שנות החמישים 129 גיא מירון הסיפור הלאומי הישראלי מבעד לעיניהם של יוצאי גרמניה 161 רוני שטאובר הויכוח בשנות החמישים בין הציונות הדתית לבין השמאל הציוני על מועד יום הזיכרון לשואה 189 אלי צור " להיות עם חופשי ;" הליגה למניעת כפייה דתית בהקשרה ההיסטורי 205 ישראל ברטל שפה אחת ושתי לשונות : לאומיות חילונית ולאומיות דתית במאה השנים הראשונות 239 ישעיהו ( צ'רלס ) ליבמן מלחמת התרבות בישראל - מיפוי מחדש 249 אורי רם החברה החדשה בישראל בתחילת המאה החדשה 265 עמיה ליבליך הקיבוץ על סף האלפיים : חלום וגלגוליו 295 מפתח 317

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר