לאומיות ומיניות באירופה המודרנית

עמוד:4

Originally published in English under the title Middle-Class Morality and Sexual Norms in Modern Europe Nationalism and Sexuality © The University of Wisconsin Press , 1985 by George L . Mosse עורך מדעי : פרופ' משה סלוחובסקי עריכה לשונית : נועם לסטר מרכזת הספר : מעין אבינרי רבהון הפקה והבאה לדפוס : יחזקאל חובב ספר זה יוצא לאור בסיוע משרד המדע , התרבות והספורט - מינהל התרבות והאמנויות תרגום ספר זה מומן מעזבונו של ג'ורג' ל' מוסה מסת"ב ISBN 978-965-227-241-6 מספר קטלוגי © Catalogue No . 185-564 כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , תשס"דו Printed in Israel , 2008 © Copyright by The Zalman Shazar Center for Jewish History , Jerusalem אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופסט שלמה נתך , הדפסה : דפוס גרפית בע"מ כולם בירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר