הקדמה

עמוד:1

הקדמה הטענה העיקרית בחיבור זה על החברה הסקטוריאלית , שהיתה ושתהיה כאן , מיוסדת במידה רבה מאוד על קריאה קפדנית בספרים " מישוב למדינה — יהודי ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי כקהילה פוליטית" ( 1977 ) ו"מצוקות באוטופיה — ישראל , חברה בעומס יתר" ( 1990 ) מאת דן הורביץ ומשה ליסק . חלק גדול מגופי הדעת וממושאי הפרשנות שלנו מצויים בשני הספרים האלה , החוברים יחד למפעל אדיר , וחיבור צנוע זה הוא רק אחת מן השלוחות שהמפעל הזה עוד עתיד לשלח לשולחן הדיונים של השיח הציבורי בארץ . קריאה מוקדמת בשני הספרים האלה תסיר מכשולים שונים ותקל את ההבנה של מקצת הטיעונים המובאים בחיבור זה . אף על פי כן , האחריות לכל הכתוב בחיבור זה היא של מחברו בלבד . לפעמים אפשר למצוא הבדלים בגישותינו לאותם מצבי עניינים . בין שאר הגורמים , יש לתלות הבדלים אלה בעצם הדבר שחיבור זה עניינו בעיקר בתהליכי הסקטורליזציה של החברה הישראלית בעבר ובהווה , ואילו הספרים האמורים עניינם ביריעה רחבה הרבה יותר של תהליכים ושל אירועים . ועוד , הורביץ וליסק כותבים היסטוריה של תהליכים סוציולוגיים שונים , ואגב הסיפור של התרחשות הדברים הם בודקים אותם מן הבחינה הסוציולוגית . אנחנו בחיבור זה מניחים שהקורא יודע את עיקרי האירועים ההיסטוריים , שעליהם מוסבים הניתוחים הסוציולוגיים של תהליך מרכזי אחד . כלומר שם מסופרת ההיסטוריה , ואין מפרטים ואין מסבירים תפיסות סוציולוגיות וטרמינולוגיות מקצועיות מתוך הנחה שהן ידועות ( למשל : התפיסה הפונקציונליסטית , ותפיסת המרכז והפריפריה של אדוארד שילס , שהמחברים נוקטים . ( כאן , מתוך הנחה שההיסטוריה ידועה , מוסברות בפירוט התפיסות הסוציולוגיות שבהן אנחנו מסתייעים ( כגון אלה של שילס , הברמס ופרקי . ( ומצוינת זיקתן לענייננו .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר