הקדמת המחבר למהדורת 1966

עמוד:12

הקדמת המחבר למהדורת * 1966 אשקר אם אומר שקלטתי מן ההתחלה את מלוא משמעותו של הספר הזה . בזמנו כתבתי את הרומן הראשון , נציב המלח , ** שסיפר את חייה של דמות מובילה , כדי לנסות לכוון את עצמי בחיי שלי . אך משגיליתי , לעומת זאת , שאי אפשר לממש עד תום את חייו של אדם בצפון אפריקה דאז , ניסיתי למצוא מוצא דרך הנישואים *** המעורבים . זה היה סיפורי הגר , שהסתיים בכישלון נוסף . תליתי באותה עת תקוות רבות בזוגיות , הנראית לי עדיין כאחת מצורות האושר האיתנות ביותר של האדם ; אולי פתרונה האמתי של הבדידות . אך בה בעת גיליתי שהזוג אינו תא מבודד , נווה מדבר יש להבהיר כבר עתה שלכל אורך הספר לצורך תרגום המילים , colonise , colonisation coionisateur , נבחרו בהתאמה המילים כובש , נכבש , כיבוש . לעומת זאת , לתרגום המילים 1 colon colonial ( כשם עצם , ( המייצגות "דמויות ביניים" בתהליך הכיבוש , נבחרה המילה מתיישב . שלוש סיבות להכרעה זו . ראשית , אלבר ממי מגולל לפנינו תפיסה נוקבת וחד משמעית בנוגע למהות פועלה של צרפת בצפון אפריקה ובאפריקה השחורה באותן שנים , ובמקום שבו אנו "מכבסים מילים" " ) התנחלות , " "חלוציות חדשה" וכדומה , ( הצרפתית אינה מותירה כל בררה : כיבוש הוא כיבוש , על כל המשתמע מכך . שנית , הן היסטורית והן רעיונית , אין לזהות באופן שטחי בין מושגים מן המרחב הגאוגרפי וההיסטורי המתואר כאן לבין אלה שעמדו ביסוד מפעל ההתיישבות בארץ למן שלהי המאה התשע עשרה ( אלא אם דוגלים בגישה פסלנית מעיקרה r ראו פתח הדבר של המחבר . ( שלישית ולעומת זאת , הול ך ומתחוור עד כמה "מפעל ההתנחלות" ביש"ע הוא היום סלע מחלוקת קשה ביותר , ונתפס בעיני אישים וציבורים לא מעטים במייצר גם הוא תופעה בלתי נמנעת של "כובש / נכבש . " אכן , יש לטקסט של ממי ( שנדפס לראשונה ב ( 1957 ממד אקטואלי לחלוטין , ומשום כך בחרתי לעמוד על האותנטיות ועל התקפות של מושגי היסוד שלו . AI be 11 M 1- ] 111111 . la staiui ? de set . Paris : Conca . , 9 / j // I ' anv imrriaM 11 ; ; 1966 נציב המלח , בתרגום יוסף לוז , תל אביב : עם עובד , תשכ"ד . Albert Memmi , Agar , Paris : Correa , 1955

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר