דיוקן הנכבש ולפני כן דיוקן הכובש

עמוד:4

Albert Memmi precede de Portrait du colonisateur Portrait du colonise Preface de Jean-Paul Sartre עריכת לשון דפנה לביא Centre national du livre Ouvrage publie avec le concours du Ministere francais de la culture - Institut frangais de Tel-Aviv - Programme Eliezer Ben Yehuda Ouvrage publie avec le soutien de l'ambassade de France en Israel - מסת"ב 965-407-577-6 © Editions Gallimard , 1985 © זכויות ההוצאה העברית שמורות להוצאת כרמל ת"ד . 43092 ירושלים www . carmelph . co . il תשס"ה Printed in Israel 2005 /

כרמל


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר