מבוא

מתוך:  > לחנך לפנאי > מבוא

עמוד:6

בעשור האחרון מתחולל שינוי חשוב במערכת החינוך בישראל ביחסה לפנאי כמרכיב במערכת הלימודים . בשנת 1994 הקים משרד החינוך ועדה לחינוך לפנאי . בשנת 1995 יצאה לאור תכנית לימודים בנושא "חינוך לתרבות הפנאי . " את התכנית כתב צוות שבראשו עמד פרופסור הלל רסקין , והיא מהווה מסגרת עקרונית לחינוך לתרבות פנאי במערכת החינוך מגיל הגן ועד לכיתה י " ב . המכללות להכשרת מורים החלו להתייחס לפנאי כאל נושא מערכתי , והן מציעות תכניות הכשרה ליועצים ומחנכים לחינוך לפנאי . התכנית הנוכחית תעמיק את יכולתן של המכללות להתמודד עם נושא הפנאי ותגביר את מודעותן לחשיבותו המעשית לסטודנטים להוראה . הכשרת מורים לחינוך 'לפנאי ^\ £ A 7 'kjdv ררך / א ^ רה * Ik / הא ^ רה & אה . התכנית המוצעת להכשרה לחינוך לפנאי במכללות נכתבה מתוך תפיסה רחבה של פנאי , שאינה מסתפקת בהתייחסות לזמן הפנוי בלבד , אלא עוסקת בפנאי כסוגיה מרכזית בתחום איכות חייו של הפרט . התכנית משלבת בין שתי תפיסות של הפנאי : ? הפנאי כחוויה ובהתנסות אישית . ? הפנאי כסוגיה חברתית-תרבותית . התכנית היא בין-תחומית וכוללת רשת של תאוריות מלוות בפעילויות למידה , המשלבות התנסות ופיתוח הצעות להפעלה בשדה . מסגרת הת 3 נ'ת התכנית נועדה להכיר לסטודנט להוראה במכללות להכשרת מורים גישות וסוגיות מרכזיות בתחום החינוך לפנאי - מהעיסוק הפילוסופי בפנאי ועד לעיסוק בפנאי במסגרת בית הספר והקהילה . בתכנית שני חלקים : . 1 חלק עיוני המציג את הפנאי על היבטיו השונים . בחלק זה שלושה נושאים : א . הפנאי בתרבות המערבית בת זמננו ? פרק ראשון : הגישות השונות לנושא הפנאי ? פרק שני : הפנאי בהקשריו החברתיים והפוליטיים

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר