הצגת הספר, מטרותיו וחשיבותו החינוכית

עמוד:8

דווקא לאור המרכזיות והנוכחות הבולטת של משדרי האקטואליה בסדר היום הפרטי והציבורי , אנו מבקשות לתת את הדעת על הקשר הישיר בין השפעת המדיה על עיצוב החברה ועל הסביבה החברתית לבין הצורך בשינוי העמדות כלפיה . באין כמעט סוכנים אחרים שיפעלו בכיוון זה , נותרים הילדים , החל מגיל הרך , חשופים לתכנים אקטואליים טעונים שמציגים אמצעי התקשורת ללא סיוע ותיווך . כספר זה אנו מנסות לשרטט קווים לתכנית להכשרת גננות ומורים - כזאת שתאפשר לאותם גננות ומורים לשמש כגורמים המתווכים בין הילדים הצופים לבין המדיה ומסייעים להתמודדות מושכלת עם מבעיה . התכנית מתמקדת בצורך לעורר בקרב גננות ומורים את המודעות למרכזיות המשדרים האקטואליים שמציעה המדיה בחיינו , לסגל מיומנויות לדיון כטקסטים תקשורתיים ולראות בדיון בטקסטים אלו הזמנה ללמידה משותפת למבוגרים ולילדים . חלקו הראשון של הספר יעסוק במשדרי מדיה בימים של שגרה וישמש גם כמבוא כללי לאוריינות מדיה ולמקומה בעולמם של ילדים בגיל הרך ; חלקו השני יעסוק באופני ההבנה וההתנהלות במצבים שבהם קיים כורח להתמודד עם דרכי הייצוג הטלוויזיוני של אירועים טקסיים צפויים ואירועים שאינם צפויים , בפרט של אירועים הנושאים אופי טראומתי ומוצגים כחלק ממציאות חיינו . בחלקו הראשון של הספר נעסוק במהדורת החדשות המרכזית , על פי המתכונת המשודרת בערוצים הבולטים בשעות הערב ( ערוץ , 1 ערוץ 2 וערוץ . ( 10 עם זאת יש לזכור כי ילדים ומבוגרים כאחד מודעים לקיומן של תחנות שידור מיוחדות המציעות כיסוי תקשורתי של חדשות כמשך היממה כולה , כמו גם לקיומם של עדכוני חדשות שוטפים ברדיו . מקובל להפריד בין היכולת להתעדכן התעדכנות רציפה ושוטפת לבין הצורך לבחור במהלך היום פרק זמן מוגדר להתעדכנות . הצפייה במהדורת הערב בטלוויזיה היא הפעילות המועדפת הנבחרת ברוב הבתים בישראל , והיא מתרחשת כאשר רוב בני המשפחה נמצאים בבית . מהטעם הזה בחרנו להתמקד בה .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר