מבוא כללי

עמוד:7

הצגת הספר , מטרותיו וחשיבותו החינוכית המצב החברתי והביטחוני בישראל ומקומה המרכזי של המדיה - בעיקר זה של הטלוויזיה - כשיקופו , דורשים דיון מעמיק במסגרות חינוכיות שונות . בספר זה בכוונתנו לבחון את האופן שבו מצטיירים אירועים ומצבים אקטואליים בעיניהם של ילדים בגיל הרך ( גילאי הגן והכיתות הראשונות של בית הספר היסודי ) הצופים בטלוויזיה , ולהציע במקביל דרכים שונות להתמודדות עמם . במוקד הספר יעמדו שורה של עניינים , כגון ; התפיסה המוטעית על פיה ילדים בגיל הרך אינם צופים כלל במהדורת החדשות , ולפיכך אינם זקוקים לתיווך , להבהרה ולהרגעה בכל הנוגע לנושאים אקטואליים ; ההשפעה של אירועים אקטואליים במדיה על שגרת יומם של ילדים וההשפעה שיש לדרך ההתמודדות של הדמויות המבוגרות סביבם עם אותם אירועים ; טקסטים ודפוסים שגרתיים העולים בעקבות משדרי אקטואליה במדיה ; תפקידיה המגוונים של המדיה בחיי הילדים והמבוגרים - מרכישת ידע והתעדכנות שוטפת ועד ליצירת ערוצים שונים של חברות . לדאבוננו , נושאים אלו זכו עד כה לטיפול מצומצם במסגרת של הכשרת מורים לגיל הרך . מרבית הצופים רואים במשדרי מדיה אקטואליים מקור למידע ולהתעדכנות וממעיטים להתעמק בדרכי הצגתו של המידע ובשיקולים העומדים מאחורי הצגה זו . יתר על כן , טקסטים אלו נתפסים כ"מוכרים , " כלומר בבחינת טקסטים שאין צורך ללמוד אותם ושכל אחד יכול ללמדם . לטענתנו , תפיסה זו מוטעית ביסודה , שכן היא מחזקת עמדות קיימות כלפי המדיה ומקהה את רגישותנו לעוצמה של המדיה וליכולת ההשפעה שלה . תפיסה זו רווחת בעיקר בקרב גננות ומורים העוברים עם ילדים בגיל הרך , ונובעת מתוך אמונה ורצון כנים לגונן עליהם . * הפריטים הביבליוגרפיים המוזכרים כפרק זה מופיעים במלואם ברשימת המקורות של חלק א ( עמ' . ( 83-82 מבוא כללי

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר