תוכן העניינים

עמוד:5

סיקור טלוויזיוני של אירועים מפתיעים ובלתי צפויים מבוא 112 אירועים מפתיעים ובלתי צפויים בעלי תכנים חיוביים 113 התמודדות מבוגרים עם סיקור טלוויזיוני של אירועים בלתי צפויים הנושאים אופי חיובי 114 התמודדות ילדים עם דרכי הייצוג הטלוויזיוני של אירועים בלתי צפויים הנושאים אופי חיובי 116 אירועים מפתיעים ובלתי צפויים בעלי תכנים מאיימים 119 התמודדות מבוגרים עם סיקור טלוויזיוני של אירועים בלתי צפויים המכילים היבטים טראומתיים 120 התמודדות ילדים עם דרכי הייצוג הטלוויזיוני של אירועים בלתי צפויים המכילים היבטים טראומתיים 125 רשימת מקורות 130

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר