תוכן העניינים

עמוד:4

תחזית מזג האוויר מבוא 63 תחזית מזג האוויר כעונה על צרכים יומיומיים 63 תחזית מזג האוויר כטקסט - היבטים מילוליים , חזותיים ותרבותיים 64 קהילת הצופים כפרשנים הפועלים במשותף בעת הצפייה 65 הצעות למדריך הפדגוגי לדיון עם סטודנטים להוראה 65 ? השלכות חינוכיות לעבודה עם ילדים >• 69 ילדים מופיעים במהדורת החדשות מבוא 73 הופעת ילדים כמרחיבת אופקים 73 ילדים בחדשות - מוקד משיכה והזדהות 74 חשיבות התיווך וקשייו 75 הצעות למדריך הפדגוגי לדיון עם סטודנטים להוראה 76 ? השלכות חינוכיות לעבודה עם ילדים 79 ? רשימת מקורות 82 חלק ב : אקטואליה בחדיה - טקסים ו 0 צבי חירום הקדמה 87 סיקור טלוויזיוני של אירועים טקסיים מופרים וידועים מראש מבוא 97 אירועים טקסיים צפויים בעלי תכנים חיוביים 99 התמודדות מבוגרים עם סיקור טלוויזיוני של אירועים טקסיים מוכרים הנושאים אופי חיובי 99 התמודדות ילדים עם דרכי הייצוג הטלוויזיוני של אירועים טקסיים מוכרים הנושאים אופי חיובי 103 אירועים טקסיים צפויים בעלי תכנים מאיימים 106 התמודדות מבוגרים עם סיקור טלוויזיוני של אירועים טקסיים מוכרים המכילים היבטים טראומתיים 106 התמודדות ילדים עם דרכי הייצוג הטלוויזיוני של אירועים טקסיים מוכרים המכילים היבטים טראומתיים 109

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר