הקריאה ההקשרית

עמוד:12

מבנה הספר הספר כולל ארבעה פרקים המדגימים את הקריאה ההקשרית על פי מספר יצירות לילדים . פרקים אלה מכוונים בראש ובראשונה לסטודנטים הלומדים כמכללה לחינוך , אך הם מתאימים גם לכל המתעניין בהוראה ובמחקר הספרות , ובשינויים מתבקשים הם ישימים גם בכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי . פרקי הספר הם השוואתיים באופיים , והם מציעים מגוון סיפורים בנוסף על אלה המודגמים בהם , וכן שיטות עבודה ישימות לפעילות בכיתה . סוגי הטקסטים שונים זה מזה באופיים ובפונקציה התקשורתית שלהם , וזאת על מנת לתרגל את הקריאה ההקשרית מכמה זוויות . הבחירה ביצירות שונות מאוד באופיין מטרתה להדגים שהקריאה ההקשרית חוצה סוגות ( ז'אנרים , ( אסכולות ספרותיות ותקופות . כאמור , לשם הדגמת הקריאה ההקשרית נבחרו יצירות מוכרות ( קלאסיות ) בצד טקסטים שלא "עברו את מבחן הזמן , " אך בזמנם היו ברובם טקסטים משפיעים וחשובים . מהשוואת יצירות משתי קבוצות אלה מועשר הדיון על תנאי הישארותה של יצירה בקנון , גם כעבור שנות דור . 9 רק ראשון - יעל דר תדון בספרי ילדים שלקחו על עצמם משימה לאומית מובהקת : לסייע לצברים לקבל אל קרבם קבוצות שונות של עולים " ) אחרים , ( " בתקופת היישוב והעשור הראשון למדינה . הטקסטים שייבחנו היו כולם טקסטים מרכזיים בעת יציאתם לאור וכולם זכו למהדורות חוזרות במשך שנים רבות . במילים אחרות , את הדיון בשפה של זמן כתיבת היצירה ובתמורות בטעם הספרותי שחלו במשך השנים , ניתן לכוון באמצעות דיון על השפה שקהל היעד דיבר , על מה נחשב בעיניו יפה וראוי , וכיצד דיברו הילדים בינם לבין עצמם לעומת האופן שבו דיברו אל מוריהם והוריהם . בנוסף ניתן לבחון , מה נחשב בעיני ילדי התקופה כטקסט קשה , ומה נחשב קריא וקל ולהשוות לאופן שבו אנו תופסים טקסטים אלה כיום .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר