תוכן העניינים

עמוד:4

פרק שליש : זהות אישית ולאומית בזמן ההתרחשות וחז !!? : לאחור טקסטים לילדים יהודים וטקסטים על ילדים יהודים בתקופת הר"ו השלישי / רונה לבנת 117 הקדמה 119 חלק ראשון ילדות ונעורים בגרמניה : זהות חצויה 120 הזרם הציוני 125 הזרם המרכזי-ליברלי 144 םיכום : 0 קם 0 ים לילדים יהודים בגרמניה 152 הצעות דידקטיות 155 חלק שני סקםטים לילדים יהודים בגרמניה הנאצית מול טקסטים עכשוויים מאת הילדים של אז 163 הצעות דידקטיות 171 ביבליוגרפיה 175 נספחים 179 0 רק רביע : " בין זואולוגיה לספרות ותרבות : התגלגלות סטריאוטיפים של החמור בספרות הילדים / טל קוגמן 187 הקדמה : בעלי חיים והסטריאוטיפים שלהם בספרות הילדים 189 החמ 1 ר הטיפש והנחות : תולדות הסטריאוטיפ השלילי של החמור במשלי העולם העתיק 192 העיצוב הסטריאוטיפי של החמור בספרות הילדים העולמית 195 דמות החמור בספרות הילדים העברית 202 סיכום : עיצוב החמור בספרות הילדים 209 הצעות דידקטיות 211 ביבליוגרפיה 217 נספחים 220

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר