תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים nan יעל דר 5 הקריאה ההקשרית 7 מבנה הספר 12 פרק ראשון : ם 0 רות הילדים העברית מם"עת ב 9 " רויק 0 הקלי 0 ה" / יעל דר 17 הקדמה 19 מודל קליסה ראשון : קליטה והתערות באמצעות חינוך הםפרנט היורה מאת אליעזר שמאלי 25 מודל קליטה שני : קליטה והתערות על ידי ילדים הס ~\ 0 ארוד משלנו nun ימימה טשרנוביץ 31 מודל קליטה משולב : ילדים ומבוגרים שות 9 ים לפרויקט הקליטה הם 0 ר נסים ונפלאות nun לאה גולדברג 42 סיכום 55 הצעות דידקטיות 56 ביבליוגרפיה 61 פרק שני : גיבורות וקוראות בתחילת המאה ה20- בארצות הברית ובארץ-ישראל / יהודית שטיימן 65 הקדמה 67 נשיות ופמיניזם בארצות הברית של תחילת המאה 00 ^ ראבאארך דנל '' ם מאת ג'ין ובםטר 70 " ילדה עבריה" - מי ידע ר // י 80 2 סיכום : בין קלאסיקה לטקסט נשכח 95 הצעות דידקטיות 97 ביבליוגרפיה 105 נספחים 110

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר