הרמב"ם ב הגות וחדשנות

עמוד:292

מערכת הקובץ אביעזר רביצקי ( יו " ח , יעקב בלידשטיין , מנחם בן ששון , משה הלברטל , צבי יקותיאל המערכת המדעית פרופ ' ירחמיאל כהן ( יו " ח , פרופ ' דוד אסף , מר צבי יקותיאל , פרופ ' גדעון פוקס , פרופ ' שמואל פיינר , ד " ר אמנון רז קרקוצקין מרכזת המערכת : מעין אבינרי רבהון עריכה לשונית : נועם לסטר הפקה והבאה לדפוס : יחזקאל חובב ספר זה יוצא לאור בסיוע משרד המדע , התרבות והספורט - מינהל התרבות והאמנויות מסת '' ב 978-965-227-245-4 מספר קטלוגי © 185-568 כל הזכויות שמורות למרכז זלמן שזר לתולדות ישראל , תשס " ט אין להעתיק או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו , בשום צורה ובשום אופן , אלקטרוני או מכני , לרבות צילום או הקלטה , ללא קבלת אישור בכתב מהמוציא לאור . סדר ועימוד : מרכז זלמן שזר לוחות : מכון האופסט שלמה נתן ; הדפסה : דפוס גרפית בע"מ כולם בירושלים

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר