גרפים, תצלומים ומפות המופיעים בספר

עמוד:8

גרפים , תצלומים ומפות המופיעיםבספר רשימת גרפים גרף . 1 פיזור של גשם ושעות שמש בערים נבחרות 15 גרף . 2 פיזור של גשם ושעות שמש ב202- ערים 19 רשימת תצלומים תצלום : 1 צילום לווין של המזרח התיכון 24 ( NASA ) תצלום : 2 צילום לווין של ארץ ישראל 34 ( NASA ) תצלום : 3 אגם מים מתוקים , עננים וצמחיה 32 תצלום : 4 עננים 36 תצלום : 5 ענני גשם במבט מלמעלה 37 תצלום : 6 צילום לווין של מרכז ומזרח הים התיכון 47 תצלום : 7 טיפות של טל בשעות הבוקר 55 תצלום : 8 תמונת השמים והארץ 100 רשימת מפות מפה 30 1 מפה 30 2

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר