גשם ורוח: מטאורולוגיה בראי היהדות

עמוד:4

Rain and Wind Meterology and Weather in Jewish Tradition and Modern Science Pinhas Alpert MADA'AT - Science & Torah Series In memory of Dr . Jonathan Mass z"l / \ y ; 1 u תווה v >"\> mm ד ו un \ nv ^? ? nu ^ 10- ? # ? www . MassCulture . co . il www . massa . co . il עיצוב כריכה ועימוד : סטודיו דוב אברמסון מסת"נ 978-965-09-0281-0 כל הזכויות שמורות , תש"ע All rights reserved 2009 © הוצאת ראובן מס בע"מ ת"ד 990 ירושלים 91009 טל' | 02-6277863 פקס rmass @ barak . net . il 02-6277864 נדפס בירושלים Printed in Israel |

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר