תוכן

עמוד:ג

תוכן מבוא 1 חלק אי - סיפור איוב סיפור איוב 9 פרק א הניסיון הראשון 11 פרק ב הניסיון השני 15 עיון ראשון : האם חטא איוב קודם ליסורים ? 17 עיון שני : האם איוב עמד בניסיון ? 19 חלק ב - המשתתפים מציגים את עמדותיהם פרק ג איוב : "יאבד יום או לד בו" 11 פרק ד אליפל : '' האנוש מאלוה יצךק 27 " ! פרק ה - "מוסר שדי אל-תכ > אס" 32 פרק ו איוב . "אחי בגדו כמו נחל" 36 פרק ז - "מה-אנוש כי תגדלנו" 39 פרק ח בלדד : "שאל נא לדור ראשון" 42 פרק ט איוב : "אךץ נתנה בןד-ךשע 45 . " " ויסף איוב שאת משלו" - מבט עד לאופק 48 פרק ל"א 53 דברי אליהוא 57 מענה הי 60 עיון שלישי : שאלתו של אברהם 71 עיון רביעי : הניגוד בין לוח הזמנים המדעי לתורה רד סיום הספר 80

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר