איש תם וישר : לימוד ועיון בספר איוב

עמוד:א

< 1 up * K שר ל 12 < ד \ vv \ כסער א 1 < ג b ?&) xwv * TtKym רא 1 ב 1 כיס ית ^ ל ^ ם

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר