תוכן

עמוד:י

עבדות , פטריארכליות והברית הא-לוהית * חנה קהת 177 ? "רפא ירפא" ביטחון בקב '' ה או השתדלות מעשה ידי אדם * ליאורה מינקה 180 ? דיבר הכתוב בהווה לדיון במעמדן של נשים על פי התורה * ימימה חובב 182 ? אמה עברייה התמודדות עם אתגר מוסרי במציאות כלכלית קשה * רחל קרן 184 אדר ? אסתר - הכל בשמה מסתורין , סתר , הסתרה , סתירות , אסתהר - בסיפור המגילה * אילה צרויה 189 * מגילת אסתר - סיפור של השתנות בין השגחה לבחירה * רחל קרן 193 * אסתר - כוחה של חולשה ציורה של ארטמיסיה ג'נטילצ'י מעורר שאלות * ענת קוטנר 197 ? המהפך הנשי מפסיביות לאקטיביות במגילת אסתר * מרגלית שילה 200 ? מה לעשות במלכה ושתי ? תפקידה של דמות משנית בסיפור המגילה * אילה צרויה 203 ? "כי נר מצווה ותורה אור" התמודדות עם אפילה ועם אור * נגה גיל 206 ? האמן היהודי הראשון לשאלת העיסוק באמנות על פי דמותו של האמן בצלאל * חיותה דויטש 209 ? ניצוץ הקודש האמן והיצירה האמנותית בחברה הדתית על פי עגנון * רחל עופר 214 ניסן ? אש התמיד והעולה התקרבות אל ה' וריסון הלהט * חנה קהת 219 ? בשכר נשים צדקניות ארבע כוסות כנגד ארבע אימהות * יעל לוין 221 ? והגדת לבנך ומה עם הבנות ? * תהילה אליצור 225 ? ויהי בחצי הלילה בתים על נשים כתוספת לפיוט * יעל לוין 228 ? קופצת ונשבעת היולדת בתורה ובדברי חז '' ל - הרהורים ותהיות * חיותה דויטש 233 ? "שבעת ימים תהיה בנדתה"

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר