תוכן הענינים

עמוד:7

פרק יח כיבוש ירושלים - הורדוס מציל העיר והמקדש — שבי אנטיגונוס — קליאופטרה נותנת עין בממלכת הורדוס . 75 פרק יט מלחמת הורדוס עם הערבים בדיוספוליס — הרעש ביהודה — נאומו בפני חייליו — הורדוס מנצח הערבים . 59 פרק כ אוגוסטוס קיסר מאשר ברודוס שלטון הורדוס — הורדוס מסייע לקיסר במלחמתו במצרים — הרחבת מלכותו של הורדוס . 62 פרק כא הורדוס משקם המקדש ואנטוניה — תרומותיו ויסוד המשחקים — נמל קיסריה ותיאור העיר — אגריפיון אנטיפטרס וקיפרוס . 63 פרק כב צרותיו של הורדוס מבית — מות הורקנוס ואחי מרים — אנטיפטר גורש — מות מרים אשת הורדוס משפחת הורדוס . 67 פרק כג הריב בין הורדוס ובין שני בניו אלכסנדר ואריסטובולוס — התככים בחצר — ההופעה בפני אוגוסטוס והפיוס . 68 פרק כד תככי דוריס ואנטיפטר — גלפירה אשת אלכסנדר שלומית נגד אריסטובולוס — מלשינות של הסריסים של אלכסנדר . 70 פרק כה מכתביו של אלכסנדר — ארכילאוס מקפודקיה מפייס בין הורדוס ובניו ואחיו פרורס . 74 פרק כו אבריקלס ותככיו . 76 פרק כז שלומית נגד האחים — משפט בני הורדוס בבריטוס — מות טירון וטריפון — מות האחים . 78 פרק כח אנטיפטר ממשיך בתככיו נגד צאצאי אלכסנדר ואריסטובולוס — רשימת צאצאיו של הורדוס . 80 פרק כט אנטיפטר נשלח לרומי — הריב בין הורדוס ופרורס — מות פרורס . 82 פרק ל גילוי הקשר של פרורס ואנטיפטר נגד הורדוס — גירוש דוריס . 84 פרק לא גילוי מזימות אנטיפטר — משפטו — דברי הקטיגוריה של הורדוס . 86

הוצאת ראובן מס בע"מ, ירושלים


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר