סימנים וקיצורים

עמוד:יב

סימנים וקיצורים ... d , c , b , a סימנים של העתקים מקוטעים של סרך היחד מן המערה הרביעית 4 QSb , 4 QSa ) וכוי . ( בור' , Burrows המהדיר הראשון ( ב הערות לנוסח . ( ' במגילה — ' נוסח המגילה , במקום שהוא שונה מנוסח אחד ההעתקים שנמ - צאו במערה הרביעית ( בהערות לנוסח . ( מראי המקומות למגילות לפי דף ושורה , כדלקמן : הוד' 6 , 8 הודיות , דף שמונה , שורה שישית . ס"י 15 , 2 סרך היחד , דף שני , שורה המש עשרה . ס"י 8 3 2 , 9 סרך היחד , דף תשיעי , שורות שנייה , שלישית ושמינית . ש' 6 שורה שישית בדף הנידון . 8 , 2 ( בחלק הספר המוקדש לסרן היחד ) = ס"י . 8 , 2 8 , 2 ( בחלק הספר המוקדש לסרך העדה ) = ס"ע . 8 , 2 סוף שורה בכתב היד . מספרי השורות שבשולי ההעתק מכוונים לשורותיו של כתב היד . הפיסוק הוא של המהדיר ! ה פיסקאות שעשאן סופר המגילה צוינו בהערות , והמהדיר נהג לפיהן על פי רוב . [ אא ] אותיות החסרות ( כולן או רובן , ( בכתב היד , שהושלמו . תיקון המהדיר . נוסח המגילה בא בהערות . גם כאשר הוחלף נוסח המגילה ( 1 QS ) בנוסחה שנמצאה במערה הרביעית בא סימן זה . אותיות החסרות בכתב היד , שלא הושלמו . ס"י סרך היחד . ס"ע סרך העדה . סה"ב סרך הברכות . פ"ח פשר חבקוק . מל' מגילת מלחמת בני אור בבני חושך . הוד' מגילת ההודיות . ב"ד ספר ברית דמשק . קומראךא מהדורת ברתילימי מיליק של החומר הנמצא בחפירות המערה הראשונה .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר