תוכן העניינים

עמוד:ט

פרק א : פתיחה . 82 121 תיאור הפרק . 83 — השוואתו לפתיחות הפרשיות א , ה גוף הפרק : ס"י 123 7—1 , 5 פרק ב : דיני התנדבות . 84 126 תיאור הפרק . 85 — קבוצת התקנות הראשונה . 86 — קבוצת התקנות השנייה . 87 — קבוצת התקנות השלישית 131 גוף הפרק : ס"י 1 , 6 — 7 , 5 פרק ג : דיני החבורה . 88 138 תיאור הפרק גוף הפרק : ס"י 139 8 — 2 , 6 פרק ד : סרך מושב הרבים 141 . 89 תיאור הפרק . 90 — סדר הדיונים במושב הרבים גוף הפרק : ם"י 143 13—8 , 6 פרק ה : סדר קבלתו של חבר חדש . 91 145 הבדיקה והשבועה לפני המבקר . 92 — הבדיקות לפני הרבים . 93 — שלבי המועמדות r דברי יוסף ב"מ על המועמדים בקרב האסיים . 94 — טהרת הרבים ומשקה הרבים גוף הפרק : ס"י 149 23—14 , 6 פרשה רביעית : משפטי העונשים 153 . 95 תקנות העונשים בסרך היחד וכוונתן . 96 — העונשים . 97 — העבירות החמורות ביותר . 98 — שאר העבירות . 99 — עריכת הפרשה וסגנונה גוף הפרשה הרביעית : ס"י 158 25 , 7 — 24 , 6 פרשה חמישית : בית קודש . 100 167 דין החמישה עשר . 101— תוכן הפרשה . 102 — מערכת הסיסמות . 103 — סיסמת בית קודש . 104 — סיסמת הכפרה . 105 — המונח 'ניחוח' . 106 — סיסמת המטעת . 107 — סיסמת הנקמה ברשעים . 108 — סיסמת החומה והיסוד פרק א : הרכב עצת היחד ; ההליכה למדבר , ועוד . 110—109 176 תיאור הפרק גוף הפרק : ס"י 178 16—1 , 8 פרק ב : שתי תקנות עונשים 183 . 112—111 תיאור הפרק גוף הפרק : ס"י 185 2 , 9 — 16 , 8 פרק ג : תרומת שפתים , ועוד . 113 תיאורו , 114— תורת שני המשיחים גוף הפרק : ס"י 189 11—3 , 9

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר