1.4 טבעו של האור

עמוד:10

1 . 4 טבעו של האור הפיסיקאים במאה ה 17 היו חלוקים בשאלת טבעו של האור . ניוטון סבר שהאור הוא זרם של חלקיקים , בעוד בן דורו הויגנס טען שהאור הוא גל . במאה ה 19 התגלתה תופעת ההתאבכות של האור , והיא תמכה בסברה שהאור הוא גל . לקראת סוף המאה ה 19 אף הוברר , כי גלי האור קשורים בתנודות של שדות חשמליים ומגנטיים . הפיסיקאים של אותה תקופה סברו , כי התנודות הללו מתחוללות בתווך מסתורי , דליל ובלתי מורגש , הנמצא בכל מקום וממלא גם את החלל הריק . הם כינו את התווך הזה בשם _אוןר , ether ) זהו מקור הכינוי גלי האתר לגלי הרדיו . ( שאלה 1 . 2 רומזת על דרכים אפשריות לבדיקת תיאוריית האתר . ניתן , לדוגמה , לבצע שתי מדידות של מהירות האור , כאשר המקור והצופה נמצאים על קרונית שנעה ביחס שאלה 1 . 1 הנח כי נושבת רוח בכיוון תנועת הקרונית הנוסעת , וכי מהירות הרוח זהה למהירות הקרונית 10 ) מ \ ' שנ . ( ' גל הקול נפלט מהחלק הקדמי של הקרונית . מה תהיה מהירות הקול ביחס לצופה א וביחס לצופה בי נוכל לסכם ולומר , כי על פי מה שלמדנו עד כה , כאשר חלקיקים חומריים נפלטים ממקור כלשהו , וצופה מודד את מהירותם , התוצאה שהוא יקבל תלויה במהירות היחסית בינו לבין המקור . לעומת זאת , כאשר הצופה מודד את מהירות התנועה של גל , התוצאה תלויה במהירות היחסית בינו לבין התווך הנושא את הגל . שאלה 1 . 2 ( רשות ) נניח כי בקרונית יש מקור של אנרגיה מסתורית , שמתפשטת במהירות : < לא ברור אם האנרגיה הזו נפלטת בצורת גל או כזרם של חלקיקים . לא ידוע גם מהו התווך שבו מתפשט גל — אם אכן מדובר בגל — ומהי מהירות התנועה של התווך ביחס לקרונית . לצופה שבקרונית ( צופה ב ) יש גלאי , שמאפשר לו לקלוט את האנרגיה המסתורית ולקבוע את מהירות התפשטותה ביחס אליו . הצע ניסוי שבעזרתו יוכל הצופה לקבוע : א . אם מדובר בגל או בזרם של חלקיקים . ב . אם זה גל , מהי מהירותו של התווך הנושא את הגל , ביחס לקרונית ( הנח לשם פשטות , שתנועת התווך , היא רק על ציר \ שהוא כיוון המסילה , וכי מהירות הקרונית נמוכה ממהירות התפשטות האנרגיה . (

האוניברסיטה הפתוחה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר